Pohjaveden laatu

Lahti

Pohjaveden laatu

Päijät-Hämeessä talousvesi on pohjavettä. Lahdessa talousvedestä noin 60 prosenttia tulee Jalkarannan vedenottamosta ja loput, noin 40 prosenttia, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä.

Jalkarannan vedenottamon vesi on hyvälaatuista. Veden pH-arvo on noin 7. Herkästi reagoivien kloridin ja sähkönjohtavuuden arvot ovat vaihdelleet 2000-luvulle tultaessa. Vuonna 2007 veden kloridipitoisuus oli 11 mg/l (raja-arvo 250 mg/l) ja johtokyky 18 mS/m (raja-arvo 250 mS/m).

pohjavesi

Lahdessa käytetään vettä noin 24 000 m3 vuorokaudessa. Asutus käyttää 2/3  ja elinkeinotoiminta 1/3 vedestä. Asutuksen vedenkäyttö Lahdessa on siis keskimäärin 150 litraa vuorokaudessa asukasta kohden. Lahden vedenottamoiden kapasiteetti on noin 33 000 m3 vuorokaudessa, joten korkealaatuista talousvettä riittäisi vielä 40 000 uudelle kaupunkilaiselle.