Jätteen määrä

Vuonna 2013 jätettä syntyi 91 037 tonnia eli 448 kg asukasta kohden. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste oli 76 prosenttia. Eniten hyödynnettävästä kaatopaikkajätteestä oli kaatopaikkajätettä, joka hyödynnettiin energia- ja materiaalihyötykäyttöön (56 % ja  20 %), kompostointiin (20 %).

Hyodyntamisaste

Suurin osa kaatopaikalle loppusijoitetusta jätteestä on teollisuusjätettä. Kaatopaikkajätteen määrä väheni vuonna 2013 edellisvuodesta 30,7 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt 59,3 prosenttia.

Kaatopaikkajate