Väestöennuste

Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan Lahden väkiluku tulee kasvamaan noin 14 530 asukkaalla eli 14,1 prosentilla vuodesta 2012 vuoteen 2040.

EnnusteLahti

Väestöennusteen mukaan 0 - 14 -vuotiaiden määrä kasvaa 9,8 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2040. 15 - 24 -vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa 1,4 %. 25 - 44 -vuotiaiden osuus kasvaa 9,2 % ja 45 - 64 -vuotiaiden osuus vähenee noin 3,5 prosenttia. Ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus tulee nousemaan yli 55 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2040.

Suhteeliset osuudet sen sijaan jakautuvat eri tavalla. Yli 65-vuotiaiden osuus nousee 7,3 prosenttia, mutta muiden ikäryhmien osuudet laskevat. Ennusteen mukan eniten laskee 45 - 64-vuotiaiden osuus, 4,3 prosenttia.

Ennuste ikaLahti

 

 

Tags: Väestö Lahti