Väestöennuste

Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väestön ennustetaan kasvavan Päijät-Hämeessä noin  17 000 asukkaalla eli 8,4 prosentilla vuodesta 2012 vuoteen 2040.

EnnustePH

Väestöennuste ikärakenteen mukaan

Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan 21,4 prosentista  30,1prosenttiin vuodesta 2012 vuoteen 2040 mennessä. Työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 63,3 prosentista 55,5 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. Lasten osuus pienenee prosentin samana ajanjaksona.

Ennuste ikaPH

IkärakennePH2040