Väestöennuste

Lahti

Väestöennuste

Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan Lahden väkiluku tulee kasvamaan noin 14 530 asukkaalla eli 14,1 prosentilla vuodesta 2012 vuoteen 2040.

EnnusteLahti

Väestöennusteen mukaan 0 - 14 -vuotiaiden määrä kasvaa 9,8 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2040. 15 - 24 -vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa 1,4 %. 25 - 44 -vuotiaiden osuus kasvaa 9,2 % ja 45 - 64 -vuotiaiden osuus vähenee noin 3,5 prosenttia. Ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus tulee nousemaan yli 55 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2040.

Suhteeliset osuudet sen sijaan jakautuvat eri tavalla. Yli 65-vuotiaiden osuus nousee 7,3 prosenttia, mutta muiden ikäryhmien osuudet laskevat. Ennusteen mukan eniten laskee 45 - 64-vuotiaiden osuus, 4,3 prosenttia.

Ennuste ikaLahti

 

 

Tags: Väestö Lahti

Päijät-Häme

Väestöennuste

Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väestön ennustetaan kasvavan Päijät-Hämeessä noin  17 000 asukkaalla eli 8,4 prosentilla vuodesta 2012 vuoteen 2040.

EnnustePH

Väestöennuste ikärakenteen mukaan

Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan 21,4 prosentista  30,1prosenttiin vuodesta 2012 vuoteen 2040 mennessä. Työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 63,3 prosentista 55,5 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. Lasten osuus pienenee prosentin samana ajanjaksona.

Ennuste ikaPH

IkärakennePH2040

 

Päijät-Hämeen kunnat

Väestöennuste

Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väestön kasvu tulee keskittymään maakunnan eteläosiin. Sen sijaan pohjoisemmissa kunnissa (Heinola, Hartola, Padasjoki ja Sysmä) väestön määrän ennustetaan vähenevän vuodesta 2010 vuoteen 2040.

EnnustePHkunnat

Väestöennuste ikäryhmittän Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkolä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä

Suhteellisesti eniten väestön ennustetaan kasvavan Lahdessa (12,4 %) ja vähenevän Sysmässä (-20,6 %).

EnnustePHkunnat2