Väestön ikärakenne vertailumaakunnissa

Maakuntien vertailussa 0-14-vuotiaiden osuus väestöstä oli pienin Etelä-Savossa (13,4 %) ja suurin Kanta-Hämeessä, Pirkanmaallla ja Keski-Suomessa. 15-24-vuotiaiden osuus oli suurin Keski-Suomessa (12,5 %) ja 25-44-vuotiaiden osuus oli suurin Pirkanmaalla (26,1 %). Päijät-Hämeessä 28,3 prosenttia väestöstä kuului ikäryhmään 45-64-vuotiaat. Etelä-Savossa heidän osuutensa oli jopa hieman suurempi.

Työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus väestöstä oli suurin Pirkanmaalla (63,8 %) ja pienin Etelä-Savossa (59,8 %). Vanhusten eli yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli pienin Pirkanmaalla (19,8 %). Demografisen huoltosuhteen kannalta ongelmallisin tilanne oli Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa, joissa vanhusten suhteelliset osuudet olivat suurimmat (26,8 ja 24,4 %).

IkärakennePH

Väestörakenne Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen väestössä suurin ikäluokka vuonna 2014 oli 65-69 -vuotiaat. Pienimmät ikäluokat olivat 75 - 79 ikävuodesta eteenpäin.

IkarakennePH2014