Väestön ikärakenne

Lahti ja vertailukaupungit

Väestön ikärakenne

Vuonna 2014 työikäinen väestö muodosti yli puolet Lahden väestöstä. Yli 65-vuotiaita väestöstä oli yhteensä 21,9 prosenttia, joista yli 75-vuotiaiden osuus on 9,3 prosenttia. Lasten osuus (0 - 14-vuotiaat) on 14,4 prosenttia ja nuorten aikuisten (15 - 24-vuotiaat) 12,9 prosenttia. Vertailu aikaisempien vuosien ikärakenteeseen ja nykyisen ikärakenteen välillä heijastaa valtakunnallista trendiä eli nuoremmat ikäluokat pienenevät ja vanhusten osuus väestöstä kasvaa.

IkärakenneLahti

Suurimpien kaupunkien ikärakennevertailu tuo esille joitakin merkittäviä eroja. Näitä ovat erityisesti lasten ja vanhusten osuuksien kehitys, mikä heijastuu huoltosuhteeseen eli kuinka monta asukasta työssäkäyvät itsensä lisäksi elättävät. Vanhusten osuuden kasvaessa työikäisten kustannettavaksi tulee yhä enemmän työelämän ulkopuolella olevia. Mikäli lasten osuus yhä laskee, uusia työikäisiä ei tule korvaamaan eläkkeelle siirtyviä ihmisiä. Ongelmaksi tämä saattaa muodostua niissä kaupungeissa, jossa 45-64-vuotiaiden osuus on korkea ja lasten ja nuorten aikuisten osuudet ovat pieniä.

0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä on tarkastelukaupungeista suurin Espoossa ja Oulussa. Heidän osuutensa on matalin Turussa. Yli 65-vuotiaiden osuus on suurin Kouvolassa (24,2 %). Potentiaalisessa työiässä olevia tai opiskelijoista, 25-44 -vuotiaita, on eniten vahvoilla  työllistävillä alueilla tai niiden läheisyydessä olevissa kaupungeissa. Näitä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Oulu. 25-44 -vuotiaiden osuudet ovat Lahdessa, Kouvolassa, Kuopiossa ja Porissa vertailukaupunkien pienimpiä, kun taas 45-64 -vuotiaiden osuus on niissä suurin.

IkarakenneKaupungit


 

Tags: Väestö Lahti

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Väestön ikärakenne vertailumaakunnissa

Maakuntien vertailussa 0-14-vuotiaiden osuus väestöstä oli pienin Etelä-Savossa (13,4 %) ja suurin Kanta-Hämeessä, Pirkanmaallla ja Keski-Suomessa. 15-24-vuotiaiden osuus oli suurin Keski-Suomessa (12,5 %) ja 25-44-vuotiaiden osuus oli suurin Pirkanmaalla (26,1 %). Päijät-Hämeessä 28,3 prosenttia väestöstä kuului ikäryhmään 45-64-vuotiaat. Etelä-Savossa heidän osuutensa oli jopa hieman suurempi.

Työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus väestöstä oli suurin Pirkanmaalla (63,8 %) ja pienin Etelä-Savossa (59,8 %). Vanhusten eli yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli pienin Pirkanmaalla (19,8 %). Demografisen huoltosuhteen kannalta ongelmallisin tilanne oli Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa, joissa vanhusten suhteelliset osuudet olivat suurimmat (26,8 ja 24,4 %).

IkärakennePH

Väestörakenne Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen väestössä suurin ikäluokka vuonna 2014 oli 65-69 -vuotiaat. Pienimmät ikäluokat olivat 75 - 79 ikävuodesta eteenpäin.

IkarakennePH2014

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Väestön ikärakenne

Päijät-Hämeen kunnista alle 15-vuotiaiden osuus oli suurin Hollolassa (19,2 %) ja pienin Sysmässä (10,4  %).  15 - 24 - ja 25 - 44 -vuotiaita oli prosentuaalisesti eniten Lahdessa (12,9 % ja 24,4 %). 15-24-vuotiaita oli vähiten Padasjoella (8,0 %) ja 24 - 44-vuotiaita Sysmässä (12,8 %). 45 - 64 -vuotiaiden osuus oli suurin Hartolassa (34,9 %) ja pienin Lahdessa (26,4 %). Eläkeiässä olevien (65-vuotiaat ja yli) osuus oli suurin Sysmässä (36,0 %) ja pienin Hollolassa (20,0 %).

Päijät-Hämeessä on keskimäärin vähemmän ikäluokkissa 0-14-, 15-24-, 25-44 -vuotiaat ja enemmän ikäluokkissa 45-64-, 65-74- ja yli 75-vuotiaat kuin koko maassa keskimäärin.

Ikärakenne kunnat