Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan

Vuoden 2013 tiedon mukaan Lahden kaupungin asukkaista (103 364 hlö) työvoiman piiriin kuului 47,9 prosenttia eli saman verran kuin koko maassa. Lahdessa työvoimasta työllisiä oli noin 39,7 ja työttömiä 8,2 prosenttia. Eläkeläisiä oli noin neljäsosa, opiskelijoita ja koululaisia 7,7 prosenttia ja 0-14 -vuotiaita 14,4 prosenttia kaupungin asukkaista.

Vertailukaupungeista Helsingissä ja Vantaalla oli suurin työllisten osuus (54,1 %) ja Kouvolassa eläkeläisten osuus (30,1 %). Opiskelijoita ja koululaisia oli suhteellisesti eniten Oulussa ja Jyväskylässä (10,5 %). Lasten määrä oli Espoossa, Vantaalla ja Oulussa suurempi kuin koko maassa keskimäärin.

ToimintaKaupungit

 

Tags: Väestö Lahti