Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan

Vuoden 2013 tiedon mukaan Päijät-Hämeen asukkaista (202 424 hlö) työvoiman piiriin kuului noin 46,6 prosenttia, josta työllisiä oli noin 39,5 ja työttömiä 7,1 prosenttia. Eläkeläisiä oli 27,8 prosenttia, opiskelijoita ja koululaisia 7,0 prosenttia ja 0-14 -vuotiaita 15,2 prosenttia maakunnan asukkaista.

Vertailumaakunnista Kanta-Hämeessä oli suurin työllisten osuus (42,1, %) ja Etelä-Savossa suurin eläkeläisten osuus (32,9 %). Opiskelijoita ja koululaisia oli suhteellisesti eniten Keski-Suomessa (8,3 %), samoin kuin lapsia   (16,5 %).

ToimintaPH