Työttömyyden rakenne

Nuorisotyöttömyys

Syyskuussa alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli tarkasteltavista kaupungeista korkein Jyväskylässä (18,0 %) ja alhaisin Turussa (13,1 %). Lahdessa se oli 14,0 %. Edelliskuusta nuorisotyöttömyys laski kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa Poria lukuun ottamatta. Suurinta muutos oli Jyväskylässä (-0,7 prosenttiyksiköä) ja pienintä Turussa (-0,1 prosenttiyksikklöä). Lahdessa muutos oli -1,0 prosenttiyksikköä. Koko maassa nuorten osuus työttömistä oli 13,3 prosenttia laskien -0,6 prosenttiyksikköä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä nousi Jyväskylässä ja Porissa, ja laski muissa vertailukaupungeissa. Suurinta muutos oli Lahdessa, -1,0 prosenttiyksikköä. Koko maassa nuorisotyöttömyys nousi +0,1 prosenttiyksikköä.

Alle25-vuotiaatLahti

Pitkäaikaistyöttömyys

Syyskuussa pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttöminä olleiden osuus työttömistä oli tarkasteltavista kaupungeista korkein Lahdessa (38,6 %) ja alhaisin Tampereella (33,7 %). Edelliskuusta heidän osuutensa nousi Poria lukuun ottamatta tarkasteltavissa kaupungeissa. Suurinta muutos oli Turussa, +1,2 prosenttiyksikköä. Lahdessa muutos oli +0,8 prosenttiyksikköä. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus oli 33,5 prosenttia nousten edelliskuusta 0,9 prosenttiyksikköä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna pitkäaikaistyöttömien osuus nousi kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa. Eniten se nousi Turussa (+6,4 prosenttiyksikköä). Lahdessa pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi +3,1 prosenttiyksikköä. Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys nousi +4,1 prosenttiyksikköä.

PatitPH