Työttömyyden rakenne

Nuorisotyöttömyys

Syyskuussa alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli tarkasteltavista maakunnista korkein Keski-Suomessa (15,0 %). Alhaisin osuus oli Päijät-Hämeessä (12,7 %). Edelliskuusta nuorisotyöttömyys laski kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa. Päijät-Hämeessä muutos oli -0,9 prosenttiyksikköä, mikä oli samalla suuri lasku. Koko maassa nuorisotyöttömyys oli 13,3 % laskien edelliskuusta -0,6 prosenttiyksikköä.

Edellisvuodesta nuorisotyöttömyys laski Päijät-Hämeessä ja Kymenlaakossa ja muissa maakunnissa nuorisotyöttömyys lisääntyi. Suurinta muutos oli Kymenlaakossa (-0,8 prosenttiyksikköä). Päijät-Hämeessä se laski 0,4 prosenttiyksikköä. Koko maassa nuorisotyöttömyys nousi +0,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Alle25-vuotiaatPH

Pitkäaikaistyöttömyys

Syyskuussa pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä oli tarkasteltavista maakunnista korkein Päijät-Hämeessä, 37,6 %. Edelliskuusta pitkäaikaistyöttömien osuus nousi kaikissa tarkasteltavissa maakunnissa. Päijät-Hämeessä muutos oli +0,4 prosenttiyksikköä. Suurinta muutos oli Etelä-Savossa, +1,0 prosenttiyksikköä. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus oli 33,5 prosenttia (+0,9 prosenttiyksikköä).

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden pitkäaikaistyöttömien osuus nousi kaikissa maakunnissa. Eniten kasvua oli Etelä-Savossa, (+4,1 prosenttiyksikköä). Päijät-Hämeessä nousua oli +3,5 prosenttiyksikköä.  Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus nousi +4,1 prosenttiyksikköä.

 PatitPH