Työttömyyden rakenne

Lahti ja vertailukaupungit

Työttömyyden rakenne

Nuorisotyöttömyys

Syyskuussa alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli tarkasteltavista kaupungeista korkein Jyväskylässä (18,0 %) ja alhaisin Turussa (13,1 %). Lahdessa se oli 14,0 %. Edelliskuusta nuorisotyöttömyys laski kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa Poria lukuun ottamatta. Suurinta muutos oli Jyväskylässä (-0,7 prosenttiyksiköä) ja pienintä Turussa (-0,1 prosenttiyksikklöä). Lahdessa muutos oli -1,0 prosenttiyksikköä. Koko maassa nuorten osuus työttömistä oli 13,3 prosenttia laskien -0,6 prosenttiyksikköä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä nousi Jyväskylässä ja Porissa, ja laski muissa vertailukaupungeissa. Suurinta muutos oli Lahdessa, -1,0 prosenttiyksikköä. Koko maassa nuorisotyöttömyys nousi +0,1 prosenttiyksikköä.

Alle25-vuotiaatLahti

Pitkäaikaistyöttömyys

Syyskuussa pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttöminä olleiden osuus työttömistä oli tarkasteltavista kaupungeista korkein Lahdessa (38,6 %) ja alhaisin Tampereella (33,7 %). Edelliskuusta heidän osuutensa nousi Poria lukuun ottamatta tarkasteltavissa kaupungeissa. Suurinta muutos oli Turussa, +1,2 prosenttiyksikköä. Lahdessa muutos oli +0,8 prosenttiyksikköä. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus oli 33,5 prosenttia nousten edelliskuusta 0,9 prosenttiyksikköä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna pitkäaikaistyöttömien osuus nousi kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa. Eniten se nousi Turussa (+6,4 prosenttiyksikköä). Lahdessa pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi +3,1 prosenttiyksikköä. Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys nousi +4,1 prosenttiyksikköä.

PatitPH
 


 

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Työttömyyden rakenne

Nuorisotyöttömyys

Syyskuussa alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli tarkasteltavista maakunnista korkein Keski-Suomessa (15,0 %). Alhaisin osuus oli Päijät-Hämeessä (12,7 %). Edelliskuusta nuorisotyöttömyys laski kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa. Päijät-Hämeessä muutos oli -0,9 prosenttiyksikköä, mikä oli samalla suuri lasku. Koko maassa nuorisotyöttömyys oli 13,3 % laskien edelliskuusta -0,6 prosenttiyksikköä.

Edellisvuodesta nuorisotyöttömyys laski Päijät-Hämeessä ja Kymenlaakossa ja muissa maakunnissa nuorisotyöttömyys lisääntyi. Suurinta muutos oli Kymenlaakossa (-0,8 prosenttiyksikköä). Päijät-Hämeessä se laski 0,4 prosenttiyksikköä. Koko maassa nuorisotyöttömyys nousi +0,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Alle25-vuotiaatPH

Pitkäaikaistyöttömyys

Syyskuussa pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä oli tarkasteltavista maakunnista korkein Päijät-Hämeessä, 37,6 %. Edelliskuusta pitkäaikaistyöttömien osuus nousi kaikissa tarkasteltavissa maakunnissa. Päijät-Hämeessä muutos oli +0,4 prosenttiyksikköä. Suurinta muutos oli Etelä-Savossa, +1,0 prosenttiyksikköä. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus oli 33,5 prosenttia (+0,9 prosenttiyksikköä).

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden pitkäaikaistyöttömien osuus nousi kaikissa maakunnissa. Eniten kasvua oli Etelä-Savossa, (+4,1 prosenttiyksikköä). Päijät-Hämeessä nousua oli +3,5 prosenttiyksikköä.  Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus nousi +4,1 prosenttiyksikköä.

 PatitPH

 

Päijät-Hämeen kunnat

Työttömyyden rakenne

Nuorisotyöttömyys

Syyskuussa alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli korkein Lahdessa (14,0 %) ja alhaisin Padasjoella (6,6 %). Edelliskuusta heidän osuutensa nousi Orimattilassa ja Padasjoella. Muissa Päijät-Hämeen kunnissa se laski. Suurinta muutos oli Hämeenkoskella (-2,9 prosenttiyksikköä). Koko maassa nuorisotyöttömyyden osuus oli 13,3 prosenttia laskien -0,6 prosenttiyksikköä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden nuorten työttömien nousi Heinolassa, Orimattilassa ja Sysmässä. Muissa Päijät-Hämeen kunnissa se laski. Suurinta muutos oli Asikkalassa (-1,3 prosenttiyksikköä). Koko maassa nuorten työttömien osuus nousi 0,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Alle25-vuotiaatPHkunnittain

Pitkäaikaistyöttömyys

Syyskuussa pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä oli korkein Padasjoella (42,5 %) ja Orimattilassa (40,0 %) ja alhaisin Hartolassa (28,5 %). Heidän osuutensa Heinolassa, Hämeenkoskella ja Sysmässä. Muissa Päijät-Hämeen kunnissa se nousi edelliskuusta. Suurinta muutos oli Hämeenkoskella, -4,8 prosenttiyksikköä. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus oli 33,5 prosenttia nousten edelliskuusta 0,9 prosenttiyksikköä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden pitkäaikaistyöttömien osuus nousi kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Suurinta muutos oli Padasjoella (+7,2 prosenttiyksikköä). Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus nousi 4,1 prosenttiyksikköä.

PatitPHkunnittain