Työlliset työnantajasektorin mukaan

Vuonna 2013 vertailtavissa kaupungeissa ylivoimaisesti suurin työllistävä taho oli yksityinen sektori. Suhteellisesti eniten yksityinen sektori työllisti Vantaalla (69,5 %) ja vähiten Kuopiossa (52,0 %). Toiseksi suurin työllistäjä oli kunta. Kunnan tarjoamien työpaikkojen osuus oli suurin Porissa (29,5 %) ja pienin Vantaalla (13,8 %). Valtio työllisti eniten Jyväskylässä (11,4 %) ja valtioenemmistöiset yhtiöt Vantaalla (7,5 %). Yrittäjien osuus oli merkittävin Porissa (9,1 %).

TyonantajanmukaanLahti