Työlliset työnantajasektorin mukaan

Vuonna 2013 vertailtavissa maakunnissa ylivoimaisesti suurin työllistävä taho oli yksityinen sektori. Suhteellisesti eniten yksityinen sektori työllisti Uudellamaalla (62,8 %), Pirkanmaalla (59,9 %) ja Päijät-Hämeessä (59,0 %). Kunta työllistäjänä oli merkittävin Etelä-Savossa (28,4 %). Valtio työllisti eniten Keski-Suomessa (7,5 %), valtioenemmistöiset yhtiöt Uudellamaalla (4,0 %). Yrittäjien osuus oli merkittävin Etelä-Savossa (14,6 %).

TyopaikkaomavaraisuusPH