Taloudellinen huoltosuhde

Lahti ja vertailukaupungit

Taloudellinen huoltosuhde

Vuonna 2013 Lahden huoltosuhde oli 1,52 eli jokainen työllinen Lahdessa elättää itsensä lisäksi noin 1,5 ihmistä. Taloudellisen tilanteen huononeminen näkyy huoltosuhteessa, koska silloin työttömien määrä työllisiin verrattuna kasvaa.

Vuonna 2013 vertailukaupungeista korkein taloudellinen huoltosuhde oli Kouvolassa (1,58) sekä Lahdessa ja Porissa (1,52) ja matalin Helsingissä ja Vantaalla (1,07). Koko maassa taloudellinen huoltosuhde oli 1,37. Edellisvuoteen verrattuna huoltosuhde nousi kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa. Suurinta muutos oli Lahdessa (+0,09).

HuoltosuhdeLahti

 

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Taloudellinen huoltosuhde

Maakuntien huoltosuhteen kehitys on kääntynyt ennakkotiedon mukaan nousuun tarkastelumaakunnissa. Tämä tarkoittaa, että työllisten määrä suhteessa työvoiman ulkopuolella oleviin ja työttömiin on laskenut.

Vertailumaakunnissa epäedullisin huoltosuhde vuonna 2013 oli Etelä-Savossa (1,65) ja parhain puolestaan Kanta-Hämeessä (1,38). Koko maan keskiarvo oli 1,37. Päijät-Hämeessä huoltosuhde oli 1,53.

HuoltosuhdePH

Perusjoukko on muuttunut vuonna 2005, joten aikasarjavertailussa aikaisemmat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Perusjoukko on nykyisin 18 - 68 -vuotiat.

 

Päijät-Hämeen kunnat

Taloudellinen huoltosuhde

Vuonna 2013 huoltosuhde oli korkein Sysmässä (2,01) ja matalin Hollolassa (1,37). Huoltosuhde laski kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa edellisuvodesta.

HuoltosuhdePHkunnittain