Työttömyysaste

Syyskuussa työttömyysaste oli vertailtavista kaupungeista korkein Lahdessa (17,6 %) ja alhaisin Porissa (12,8 %).  Edelliskuusta työttömyys laski kaikissa vertailukaupungeissa. Suurinta muutos oli Jyväskylässä, -1,2 prosenttiyksikköä. Lahdessa muutos oli -0,4 prosenttiyksikköä. Vähiten työttömyys laski Porissa, -0,2 prosenttiyksikköä. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,8 prosenttia laskien 0,1 prosenttiyksikköä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömyysaste nousi kaikissa vertailukaupungeissa. Suurinta nousu oli Tampereella ja Porissa, +1,2 prosenttiyksikköä. Lahdessa muutos oli +0,3 prosenttiyksikköä. Koko maassa työttömyys nousi +1,1 prosenttiyksikköä.

TyottomyysLahti