Työttömyysaste

Lahti ja vertailukaupungit

Työttömyysaste

Syyskuussa työttömyysaste oli vertailtavista kaupungeista korkein Lahdessa (17,6 %) ja alhaisin Porissa (12,8 %).  Edelliskuusta työttömyys laski kaikissa vertailukaupungeissa. Suurinta muutos oli Jyväskylässä, -1,2 prosenttiyksikköä. Lahdessa muutos oli -0,4 prosenttiyksikköä. Vähiten työttömyys laski Porissa, -0,2 prosenttiyksikköä. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,8 prosenttia laskien 0,1 prosenttiyksikköä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömyysaste nousi kaikissa vertailukaupungeissa. Suurinta nousu oli Tampereella ja Porissa, +1,2 prosenttiyksikköä. Lahdessa muutos oli +0,3 prosenttiyksikköä. Koko maassa työttömyys nousi +1,1 prosenttiyksikköä.

TyottomyysLahti
 

 

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Työttömyysaste

Syyskuussa työttömyysaste oli tarkasteltavista maakunnista korkein Keski-Suomessa (16,0 %) ja alhaisin Kanta-Hämeessä (11,3 %). Päijät-Hämeessä työttömyysaste oli 15,3 ja koko maassa 12,8 %. Edelliskuuhun nähden työttömyys laski kaikissa vertailumaakunnissa. Muutos oli suurin Keski-Suomessa, -0,8 prosenttiyksikköä ja pienin Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa, -0,1 prosenttiyksikköä. Päijät-Hämeessä muutos oli -0,3 prosenttiyksikköä. Koko maassa työttömyysaste laski -0,1 prosenttiyksikköä edelliskuusta.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömyysaste nousi kaikissa vertailumaakunnissa. Päijät-Hämeessä nousua oli +0,4 prosenttiyksikköä. Suurinta nousu oli Etelä-Savossa, +1,5 prosenttiyksikköä. Koko maassa nousua oli +1,1 prosenttiyksikköä.

TyottomyysPH

 

Päijät-Hämeen kunnat

Työttömyysaste

Syyskuussa työttömyysasteet olivat Päijät-Hämeessä korkeimmat Lahdessa (17,6 %) ja Heinolassa (16,3 %). Matalimmat työttömyysasteet olivat Hollolassa ja Hämeenkoskella (10,8 ja 10,9 prosenttia). Edelliskuusta työttömyysaste pysyi Hämeenkoskella ennallaan, laski Asikkalassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa ja Nastolassa. Muissa Päijät-Hämeen kunnissa työttömyysaste nousi. Suurinta muutos oli Lahdessa, -0,4 prosenttiyksikköä. Koko maassa työttömyysaste oli 12,8 % laskien -0,1 prosenttiyksikköä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömyysaste nousi kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa.  Suurinta muutos oli Kärkölässä ja Padasjoella (+2,3 prosenttiyksikköä). Koko maassa työttömyysaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä viime vuoden syyskuusta.

TyottomyysPHkunnittain

Vuonna 2014 keskimääräinen työttömyysaste oli korkein Lahdessa (17,6 %) ja Heinolassa (16,4 %) ja alhaisin Hämeenkoskella (9,6 %). Työttömyys nousi edellisvuodesta kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Nousua oli eniten Pdasjoella, 2,2 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden (2004-2014) aikana työttömyys on vähentynyt eli työttömyysaste on laskenut Asikkalassa, Hämeenkoskella, Kärkölässä ja Padasjoella.

Tyottomyyspros2014 s