Tekesin myöntämä rahoitus

Vuonna 2014 tarkasteltavista maakunnista Tekesin rahoitusta meni eniten Pirkanmaalle, jonne on myönnetty erityisesti tuotekehitysrahoitusta. Tekesin rahoitus maakunnittain kohdentuu projektin suorituspaikan mukaan. Näin ollen rahoitusmäärät ja osuudet vaihtelevat vuosittain. Päijät-Häme sai Tekesin myöntämästä tutkimusrahoituksesta lähes saman verran kuin edellisvuonna. Tuotekehitysrahoitus sen sijaan väheni 0,4 milj. euroa. Vuonna 2014 Päijät-Hämeen saama osuus kaikesta Tekesin myöntämästä rahoituksesta oli 2,0 prosenttia, kun se esimerkiksi Pirkanmaalla oli 13,8 prosenttia.

Tekes