Päijät-Hämettä koskevia julkaisuja aihealueittain

Asuntomarkkinat
Elinkeinoelämä
Elinolot
Koulutus
Kulutus
Kunnalliselämä
Kunnallistalous
Liikenne
Sosiaalitoimi
Terveys
Tutkimus ja kehittäminen
Työmarkkinat
Väestö
Ympäristö

UUSIMMAT

 

 

 

Eri organisaatioiden julkaisuja

 

Ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseus.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt

Hämeen ELY-keskus

Lahden ammattikorkeakoulun Masto-haku

Lahden kaupungin tilasto- ja tutkimusjulkaisut

Lahden seudun ympäristöpalveluiden julkaisut

Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus - Verso

Sisäasiainministeriön julkaisut

 

 

 

 

 

Uusimmat

Etelälahti, S. 2010: Liikekaavion käyttöönotto ja hyödynnettävyys. Case: Lahden kaupunki. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. 81 s. (pdf 1,5 MB)

Autio, M. & Kaasalainen, K. 2009: Ilmanlaatu Lahdessa vuonna 2008. Lahden kaupunki. 66 s. (pdf 2,9 MB)

Metsänen, T. 2010: Asikkalan Pulkkilanharjun lepakoiden muutonseuranta 2009. Luontoselvitys Metsänen. 10 s. (pdf 3,1 MB)

Mero, P. 2009: Lahden työttömyys 2009. Tilastokatsaus 2/2009. 18 s. (pdf 137 KB)

Virtanen, V. 2010: Aluebarometri 1-2/2009. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittämienn 2/2010. 108 s. (pdf 1,3 MB)

Ollila, T. 2010: Raideliikenne Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämässä. Kyselytutkimus yrityksille. Päijät-Hämeen liitto. 42 s. (pdf 508 KB)

Takaisin >>

 

Asuntomarkkinat

 

 

Elinkeinoelämä

Ache, P. 2008: Small and medium sized cities in Europe. Opportunity structures in global metropolis system. 86 s.(pdf 3,2 MB)

Ala-Kulju, I., Wallin, K. & Finnilä, N. 2009: Kanta- ja Päijät-Hämeen suhdannebarometri, kevät 2009. 45 s. (pdf 1,2 MB)

Ala-Kulju, I., Wallin, K., Finnilä, N. & Helin, S. 2009: Lahden seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri, kevät 2009. 46 s. (pdf 1,2 MB)

 

Hämeen TE-keskus 2008: Päijät-Hämeen toimialakatsaus, I/2008. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain. Tilanne lokakuussa 2007. 32 s. (pdf 693 KB)

 

Lahden alueen kehittämisyhtiö oy, LAKES 2007: Lahden seudun markkinointiviestintä 2004 - 2006 -hanke. Loppuraportti. 23 s. (pdf 3,4 MB)

Lahden kaupunki: Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015. 15 s. (pdf 382 KB)

Ollila, T.: TNS Gallup Oy:n Suuri Vaikutusaluetutkimus 2006. Päijät-Hämeen asiointi ja vaikutusalueselvitys. Päijät-Hämeen liitto. 41 s. (pdf 3,4 MB)

Pekkola, S., Linna, P., Melkas, H., Rantanen, H., Ukko, J. & Annala, U. 2008: Päijät-Hämeen tuottavuusohjelma. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden asialla. Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus -projekti. Päijät-Hämeen liitto. 61 s. (pdf 890 KB)

Suomen Yrittäjät ry, Päijät-Hämeen Yrittäjät ry 2008: Elinkeinopolitiikan mittaristo kevät 2008. 31 s. (pdf 2 377 KB)

Tenhunen, J. & Ukko, J. 2003: Yritysyhteistyö ja laskentatoimi päijäthämäläisissä yrityksissä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö. LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö. Tutkimusraportti 6. 46 s. (pdf 490 KB)

Valjakka, M. 2004: Työ tekijäänsä kiittää? Tutkimus yrittäjän ja yrityksen arvoista. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö. LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö. Tutkimusraportti 7. 66 s. (pdf 734 KB)

Vepsäläinen, J., Vainikka, J. & Paakkunainen, S. 2008: Hämeen aluetalous – Kanta- ja Päijät-Hämeen toimintaympäristöanalyysi. Hämeen TE-keskuksen julkaisuja 11. 153 s. (pdf 3,9 MB)

 

 

 

 

 

Takaisin >>

 

Elinolot

Haapola, I., Karisto, A., Kuusinen-James, K. 2009: Hyvinvoinnin ja palvelujen muutossuunnat. Päijät-Hämeen hyvinvointibarometrin 2008 tuloksia. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Verson julkaisuja 4/2009. (pdf 1,1 MB)

Haapola, I. & Kauppinen, T. M. 2007: Tukea talouslaman jälkeen. Toimeentulotuen saannin kesto 2000-luvun alussa yhdessätoista kaupungissa. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 111 s. (pdf 1,4 MB)

Haapola, I., Karisto, A. & Konttinen, R. 2006: Huomaamaton Hämeen helmi. Päijät-Hämeen alueellisen hyvinvointibarometrin 2005 tuloksia. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Verson julkaisuja 1/2006. (pdf 362 KB)

Lahden kaupunki 2009: Lahden kaupungin hyvinvointikertomus 2008. 55 s. (pdf 3,3 MB)

Päijät-Hämeen poliisilaitos 2009: Turvallisuustutkimus 2009. Raportti. 21 s. (pdf 232 KB)

 

Takaisin >>

 

Koulutus

Immonen, T., Lehtinen, M., Paakkunainen, S., Vainikka, J. & Vepsäläinen, J. 2007: Työvoimakoulutus valintojen edessä. Suunnitelma Hämeen TE-keskuksen työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintatoiminnasta vuosille 2008-2010. Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus. Hämeen TE-keskuksen julkaisuja 7. 50 s. (pdf 1003 KB)

Järvinen, M.-R., Mikkonen, J., Mäkelä, K., Saikkonen, S., Simola, J., Vainikka, J. & Vepsäläinen, J. 2008: Päijät-Hämeen työvoima- ja koulutustarve 2020. Toimialoista klusteriennakointiin. Päijät-Hämeen liitto B54. 46 s. (pdf 1,4 MB)

Kinnunen, E., Usvaala, L. & Vesala, R. 2004: Tukea oppimiseen - eväitä elämään. Perusopetuksen tuki -hankekokonaisuus Päijät-Hämeessä. Lahden alueen aluekeskusohjelman julkaisu. 43 s. (pdf 1,2 MB)

Vepsäläinen, J., Vainikka, J. & Paakkunainen, S. 2008: Hämeen aluetalous – Kanta- ja Päijät-Hämeen toimintaympäristöanalyysi. Hämeen TE-keskuksen julkaisuja 11. 153 s. (pdf 3,9 MB)

Passila, H. & Torkki, T. 2004: Päijät-Hämeen yliopistollisen koulutustarpeen ennakointi. Lahden yliopistokeskuksen opetuksen kehittämishanke 2003-2005. Raportti. (pdf 306 KB)

 

 

Takaisin >>

 

Kulutus

 

Takaisin >>

 

Kunnalliselämä

Antikainen, J. & Pyöriä, T. 2004: Kaupunkiseutujen kasvun aika. Alueiden kehittäminen. Sisäasianministeriön julkaisuja 14/2004. 174 s. (pdf 6,2 MB)

Haapola, I., Karisto, A., Kuusinen-James, K. 2009: Hyvinvoinnin ja palvelujen muutossuunnat. Päijät-Hämeen hyvinvointibarometrin 2008 tuloksia. Verson julkaisuja 4/2009. (pdf 1,1 MB)

Haapola, I., Karisto, A. & Konttinen, R. 2006: Huomaamaton Hämeen helmi. Päijät-Hämeen alueellisen hyvinvointibarometrin 2005 tuloksia. Verson julkaisuja 1/2006. (pdf 362 KB)

Harmaakorpi, V., Melkas, H., Pihkala, T., Tura, T. & Uotila, T. 2004: Päijät-Hämeen palvelurakenne - tulevaisuustarkastelu. Päijät-Hämeen liitto. 158 s. (pdf 1,1 MB)

Hämeen kauppakamari 2007: Kunta- ja palvelurakenneuudistus -pikakysely. (pdf 257 KB)

Lahden kaupunki 2009: Lahden kaupungin strategia 2025. 16 s. (pdf 1,3 MB)

Mella, I. & Tolonen, S. 2007: Maakuntien suhdannekehitys 2003-2007. 72 s. (pdf 762 KB)

Virtanen, V. 2010: Aluebarometri 1-2/2009. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittämienn 2/2010. 108 s. (pdf 1,3 MB)

 

 

Takaisin >>

 

Kunnallistalous

 

Helin, H. 2009: Ennen notkahdusta. Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2008. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2009/3. 26 s. (pdf 158 KB)

Helin, H. 2008: Arvioita ja arvauksia. Suurten kaupunkien talousarviot 2009. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2008/8. 16 s. (pdf 189 KB)

Lahden kaupunki 2009: Tilinpäätös 2008. 131 s. (pdf 493 KB)
Lahden kaupungin tilinpäätökset internetissä

Takaisin >>

Liikenne

Ollila, T. 2010: Raideliikenne Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämässä. Kyselytutkimus yrityksille. Päijät-Hämeen liitto. 42 s. (pdf 508 KM)

Ollila, T.: TNS Gallup Oy:n Suuri Vaikutusaluetutkimus 2006. Päijät-Hämeen asiointi ja vaikutusalueselvitys. Päijät-Hämeen liitto. 41 s. (pdf 3,4 MB)

Kokkonen, J. (toim.) 2009: Päijät-Pendeli - työmatkapendelöinnin Päijät-Häme pääkaupunkiseutu kehitys; pendelöijien näkemyksiä asuinympäristöstä ja liikenneyhteyksien kehittämisestä 15.11.2008-31.8.2009. 65 s. (pdf 4,4 MB)

Takaisin >>

 

Sosiaalitoimi

Haapola, I. & Kauppinen, T. M. 2007: Tukea talouslaman jälkeen. Toimeentulotuen saannin kesto 2000-luvun alussa yhdessätoista kaupungissa. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 120 s. (pdf 1,4 MB)

Kankainen, L. 2008: Aktivoiva sosiaalityö Lyhdyn valossa. Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityön realistinen arviointi. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Verson julkaisuja 3/2008. 98 s. (pdf 753 KB)

Kuusinen-James, K. 2009: Yhteinen vastuu - muuttuva työnjako? Uusi sosiaalinen sopimus ikääntyneiden hoivan järjestämisestä. Lisensiaattitutkimus. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. Verson julkaisuja 2/2009. 119 s. (pdf 807 KB)

Takaisin >>

 

Terveys

Fogelholm, M., Haapola, I., Absetz, P., Heinonen, H., Karisto, A., Kasila, K., Mäkelä, T., Seppänen, M., Talja, M., Uutela, A., Valve, R & Väänänen, I. 2007: Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus. Perusraportti 2005. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 65. 68 s. (pdf 431 KB)

Kaskiharju, E. & Seppänen, M. 2004: Vaihtoehtona palveluseteli – Lahden seudun viiden kunnan palvelusetelikokeilu. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:8. 68 s. (pdf 424 KB)

Takaisin >>

 

Tutkimus ja kehittäminen

 

Ahlqvist, T., Uotila, T. & Harmaakorpi, V. 2007: Kohti alueellisesti juurrutettua teknologiaennakointia. Päijät-Hämeen klusteristrategiaan sovitettu ennakointiprosessi. VTT Publications 667. 107 s. (pdf 882 KB)

Etelälahti, S. 2010: Liikekaavion käyttöönotto ja hyödynnettävyys. Case: Lahden kaupunki. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. 81 s. (pdf 1,5 MB)

Harmaakorpi, V. 2004: Building a Competitive Regional Innovation Environment - the Regional Development Platform Method as a Tool for Regional Innovation Policy. Helsinki University of Technology, Lahti Center. Doctoral dissertation series 2004/1. Espoo 2004. 235 s. (pdf 1,0 MB)

Ikävalko, J. 2004: Innovaatiot tuotekehitysprosessissa. Case: Zernike-menetelmän arviointi. Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus. 67 s. (pdf 269 KB)

 

Takaisin >>

 

Työmarkkinat

 

Haapola, I. & Kauppinen, T. M. 2007: Tukea talouslaman jälkeen. Toimeentulotuen saannin kesto 2000-luvun alussa yhdessätoista kaupungissa. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 111 s. (pdf 1,4 MB)

Immonen, T., Lehtinen, M., Paakkunainen, S., Vainikka, J. & Vepsäläinen, J. 2007: Työvoimakoulutus valintojen edessä. Suunnitelma Hämeen TE-keskuksen työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintatoiminnasta vuosille 2008-2010. Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus. Hämeen TE-keskuksen julkaisuja 7. 50 s. (pdf 1003 KB)

Kankainen, L. 2008: Aktivoiva sosiaalityö Lyhdyn valossa. Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityön realistinen arviointi. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Verson julkaisuja 3/2008. 98 s. (pdf 753 KB)

Laitinen, M. 2009: Valta ja asiakaslähtöisyys viranomaiskohtaamisissa. Lahtelaisten asiakkaiden kertomuksia työttömyyden ajalta. Lisensiaattityö. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Verson julkaisuja 1/2009. 120 s. (pdf 585 KB)

Järvinen, M.-R., Mikkonen, J., Mäkelä, K., Saikkonen, S., Simola, J., Vainikka, J. & Vepsäläinen, J. 2008: Päijät-Hämeen työvoima- ja koulutustarve 2020. Toimialoista klusteriennakointiin. Päijät-Hämeen liitto B54. 46 s. (pdf 1,4 MB)

Mero, P. 2009: Lahden työttömyys 2009. Tilastokatsaus 2/2009. 18 s. (pdf 137 KB)

Myrskylä, P. 2006: Muuttoliike ja työmarkkinat. Työpoliittinen tutkimus 321. 136 s. (pdf 2,9 MB)

Ollila, T.: TNS Gallup Oy:n Suuri Vaikutusaluetutkimus 2006. Päijät-Hämeen asiointi ja vaikutusalueselvitys. Päijät-Hämeen liitto. 41 s. (pdf 3,4 MB)

Vepsäläinen, J., Vainikka, J. & Paakkunainen, S. 2008: Hämeen aluetalous – Kanta- ja Päijät-Hämeen toimintaympäristöanalyysi. Hämeen TE-keskuksen julkaisuja 11. 153 s. (pdf 3,9 MB)

 

 

Takaisin >>

 

 

Väestö

 

Hakala, L. 2005: Katsaus muuttoliikkeen rooliin Päijät-Hämeen kuntien väestönkehityksessä 1970-2004. 24 s. (pdf 88 KB)

Henriksson, I. 2009: Muuttoliikeanalyysi. Lahden kaupunki. Tilastokatsaus 2/2009. 10 s. (pdf 150 KB)

Henriksson, I. 2009: Lahden väestönmuutokset 2008. Lahden kaupunki. Tilastokatsaus 1/2009. 23 s. (pdf 199 KB)

Henriksson, I. 2008: Lahden väestönmuutokset 2007. Lahden kaupunki. Tilastokatsaus 1/2008. 24 s. (pdf 192 KB)

Henriksson, I. 2007: Lahden väestönmuutokset 2006. Lahden kaupunki. Tilastokatsaus 2/2007. 22 s. (pdf 180 KB)

Kuusinen-James, K. 2009: Yhteinen vastuu - muuttuva työnjako? Uusi sosiaalinen sopimus ikääntyneiden hoivan järjestämisestä. Lisensiaattitutkimus. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. Verson julkaisuja 2/2009. 119 s. (pdf 807 KB)

Lahden alueen kehittämisyhtiö oy, LAKES 2005: Muuttajatutkimus - Vuonna 2004 Lahden kaupunkiseudulle muuttaneista. 30 s. (pdf 250 KB)

Mero, P. 2009: Lahden väestöennuste 2009. Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala. 63 s. (pdf 733 KB)

Mero, P. 2005: Lahti ja Lahden seutu vertaistensa joukossa. Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala. 29 s. (pdf 580 KB)

Myrskylä, P. 2006: Muuttoliike ja työmarkkinat. Työpoliittinen tutkimus 321. 136 s. (pdf 2,9 MB)

 

 

Takaisin >>

 

Ympäristö

Autio, K. 2007: Biojätteen saannon tehostaminen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella. Bioporkkana-projekti. Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 62 s. (pdf 3,0 MB)

Autio, M. & Kaasalainen, K. 2009: Ilmanlaatu Lahdessa vuonna 2008. Lahden kaupunki. 66 s. (pdf 2,9 MB)

Hämeen ympäristökeskus 2008: Ympäristön tila 2008. 12 s. (pdf 2,2 MB)

Keto, J. 2006: Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta. Lahden kaupungin valvontaja ympäristökeskus. Päijät-Hämeen järvien kuormituksen pienentäminen -hanke. 37 s. (pdf 3,3 MB)

Kölli, L. 2008: Kestävän kehityksen indikaattorit. Päijät-Hämeen kestävän kehityksen keskus Vanamo. 35 s. (pdf 245 KB)

Lahden kaupungin meluntorjuntatyöryhmä 2004: Liikennemeluselvitys. Keskustan ulkopuoliset alueet. Lahden kaupunki. 12 s. (pdf 3,1 MB)

Lahden kaupunki 2005: Lahden lähteet. 13 s. (pdf 3,2 MB)

Lahden kaupunki 2004: Ilmanlaatu ja ilmaan vaikuttavat päästöt Heinolassa, Lahdessa ja Nastolassa vuosina 2000-2003. ”Ilman epäpuhtauksien vaikutusten selvittäminen ja ilmanlaadun parantamismahdollisuudet Päijät- Hämeessä vuosina 2000-2002” -hankkeen loppuraportti. 54 s. (pdf 2,2 KB)

Lahden seudun ympäristöpalvelut 2008: Lahden seudun ympäristökatsaus 2008.15 s. (pdf 980 KB)

Lahden seudun ympäristöpalvelut 2007: Kasvihuonekaasupäästöt ja energiataseet vuonna 2006 Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa. 41 s. (pdf 292 KB)

Lahden tutkimuslaboratorio 2004: Ulkoilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet Lahdessa ja Heinolassa. 53 s. (pdf 1,9 KB)

Metsänen, T. 2010: Asikkalan Pulkkilanharjun lepakoiden muutonseuranta 2009. Luontoselvitys Metsänen. 10 s. (pdf 3,1 MB)

Nihtilä, T. 2006: Nastolan kunnan järvitutkimukset vuosina 1980-2005. Nastolan kunta. 54 s. (pdf 1,3 MB)

Puhdas Vesijärvi: Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011. 93 s. (pdf 2,1 MB)

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2006: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikkajätetutkimus 2006. 23 s. (pdf 3,1 MB)

Tuominen, J. (toim.) 2005: Ympäristötietoisuutta lisäämässä - Esimerkkejä seitsemän Suomen kunnan paikallisagendatyöstä ja verkostoitumisesta. (pdf 2,1 MB)

Suomen Kuntaliitto: Kuntien ympäristöbarometri 2006. 15 s. (pdf 310 KB)

Suomen Kuntaliitto: Kuntien ympäristöbarometri 2004. 21 s. (pdf 393 KB)

Suomen Kuntaliitto: Kuntien ympäristöbarometri 2001. 15 s. (pdf 2,8 MB)

 

Suomen Kuntaliitto: Kuntien ympäristöbarometri - kuinka se lasketaan. 15 s. (pdf 145 KB)

Värttö, H. 2008: Kasviplanktondynamiikka suhteessa fysikaalis-kemiallisten tekijöiden vaihteluihin Vesijärven Enonselällä. Helsingin yliopisto. Pro gradu -työ. 57 s. (pdf 1,2 MB)

 

Takaisin >>

Yksi maakunta - monta näkökulmaa, artikkeleita Päijät-Hämeestä

Yhteisjulkaisusta ovat vuosina 2003-2007 vastanneet Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki ja Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus. Julkaisun ovat toimittaneet Jukka Mikkonen, Irja Henriksson ja Päivi Pulkkinen. Julkaisijana on ollut Päijät-Hämeen liitto.

Vuonna 2009 julkaisun toimitti Päivi Pulkkinen ja julkaisijana oli TKK Lahden keskus.

Yksi maakunta - monta näkökulmaa, artikkeleita Päijät-Hämeestä (2003)

Yksi maakunta - monta näkökulmaa II, artikkeleita Päijät-Hämeestä (2004) (pdf 2,6 MB)

 

 • Harmaakorpi, V.: Alueellinen innovaatiopolitiikka Päijät-Hämeessä
 • Järvinen, M.-R.: Laadunvarmistusta Lahden anmmattikorkeakoulussa ja vähän muuallakin
 • Karisto, A. & Konttinen, R.: Ikääntyvien elämäntyyli Päijät-Hämeessä
 • Keto, J.: Vesijärvi – parasta Päijät-Hämettä
 • Kokkonen, J.: Pääkaupunkiseudulle suuntautuvan pendelöinnin merkitys kasvaa
 • Liski, U.-M.: Päijät-Hämeen pohjavedet
 • Pulkkinen, P.: Ulkomaalaisia Päijät-Hämeessä?
 • Simola, J.: Hyvä hallinto ympäristöfilosofisena kysymyksenä
 • Vepsäläinen, J.: Lahden seutukunnan työmarkkinoiden viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät

  Yksi maakunta - monta näkökulmaa III, artikkeleita Päijät-Hämeestä (2005) (pdf 1,4 MB)

  • Airamo, R.: Asumisen monet ulottuvuudet
  • Huovinen, S: Kehätiekamppailu ja asiantuntijuuden ongelma
  • Huovinen, S., Mikkola, M. & Harmaakorpi, V.: Päijät-Hämeessä toimivat yliopistot aluellisina kehittäjinä
  • Lintuniemi, M.: Alueellisen osaamispääoman kasvattaminen Päijät-Hämeessä
  • Luukka, K.: Työssäoppiminen ammattiosaajien tuottajana Päijät-Hämeem työelämässä
  • Mailas, K.: Ylimaakunnallinen ulkoilu- ja luontomatkailuhanke
  • Villanen, M.: Paikallisdemokratia, yhteisöllisyys ja osallistuminen – pelkkää juhlapuheiden sanahelinääkö?
  • Virtanen, M.: Katsaus kestävään kehitykseen Päijät-Hämeessä

   Yksi maakunta - monta näkökulmaa IV, artikkeleita Päijät-Hämeestä. (2007) (pdf 2,7 MB)

   • Nerg, S.: Luontoympäristö Päijät-Hämeen vetovoimatekijänä
   • Pihkala, T.: Päijäthämäläinen yrittäjyys - maakunnallinen ilmiö vai poikkeuksellisten yksilöiden puuhaa?
   • Helaakoski, R.: Liikennejärjestelmäsuunnitelma linjaa Päijät-Hämeen liikennepolitiikkaa vuoteen 2025 saakka
   • Airamo, R.: Maankäytön yhteistyötä 50 vuotta yleispiirteisellä tasolla Lahden kaupunkiseudulla
   • Hänninen, S.: Kuntapäättäjänä Paras-hankkeen tiimellyksessä

   Yksi maakunta - monta näkökulmaa V, artikkeleita Päijät-Hämeestä. (2009) (pdf 0,9 MB)

   • Honkanen, T.: Kaatopaikat historiaan
   • Mäntylä, A.: Keinoja hallita hiilijalanjälkeä kuntatasolla
   • Palomäki, J. & Vanhamäki, S.: Ilmastonmuutos maankäytön suunnittelun haasteena
   • Mäkinen, H.: Vesijärven hoito osana kansallista vesienhoidon suunnittelua
   • Värttö, H: Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen vaikutus hulevesiin
   • Karppanen, E.: Lahden alueen kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009-2015

   Takaisin >>