Terveydenhuollon nettokustannukset

Lahti ja vertailukaupungit

Terveydenhuollon nettokustannukset

Terveydenhuollon kustannukset sisältävät perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset. Kustannukset ovat olleet vuonna 2013 korkeimmat Lahdessa ja Tampereella. Vuonna 2013 kustannukset olivat molemmissa 1 923 €/asukas. Alhaisimmat kustannukset olivat Jyväskylässä, 1 653 €/asukas. Koko maassa vastaavat kustannukset olivat 1 830 euroa asukasta kohden. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista terveydenhuollon osuus oli Lahdessa 60,3 prosenttia vuonna 2013.

TerveyskustannuksetLahti

 

Tags: Terveys Lahti

Päijät-Hämeen kunnat

Terveydenhuollon nettokustannukset

Terveydenhuollon nettokustannukset (sisältäen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon) vaihtelevat suuresti kunnittain Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä. Terveydenhuoltokustannuksiin vaikuttaa paljon se, mihin vanhusten laitoshoito on sijoitettu, sosiaalitoimen laitoshoitoon vai perusterveydenhuoltoon. Päijät-Hämeessä vanhusten sosiaalitoimen laitoshoitoa ei ole  Lahdessa eikä Nastolassa. Niissä kunnissa, joissa vanhustenhuolto sijoittuu terveystoimen alaisuuteen, terveydenhuollon kustannukset kasvavat näiltä osin. Tämä näkyy selkeästi niissä kunnissa, joissa ei ole vanhainkotia ja joissa iäkkäimpien asukkaiden osuus on korkeampi kuin keskimäärin.

Vuonna 2013 suurimmat muutokset terveydenhuollon nettokustannuksissa olivat Pukkilassa, jossa kustannukset lisääntyivät 17,5 prosentilla asukasta kohden edellisvuodesta. Korkeimmat kustannukset asukasta kohti olivat kuitenkin Hartolassa, 2 508 €/asukas. Kustannukset laskivat Hämeenkoskella, mutta nousivat muissa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kunnissa.

TerveyskustannuksetPHperasukas