Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset

Lahti ja vertailukaupungit

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset

Vuonna 2013 sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat tarkasteltavista kaupungeista korkeimmat Turussa (3 275 €/asukas). Tampereella kustannukset ovat toiseksi korkeimmat, 3 243 €/asukas. Jyväskylässä ne ovat alhaisimmat (2 952 €/asukas). Lahdessa vastaavat kustannukset olivat 3 189 €/asukas. Edellisestä vuodesta kustannukset laskivat kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa. Muutos johtuu sittä, että lasten päiävähoitokustannukset on siirrettty opetustoimen kustannuksiin. Eniten kustannukset laskivat Jyväskylässä (+8,7 %). Lahdessa laskua oli 5,5 prosenttia. Koko maassa sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden vuonna 2013 olivat 3 208 euroa, laskua edellisestä vuodesta 7,1 prosenttia.


 Sos ja tervkustannukset

 

Tags: Terveys Lahti

Päijät-Hämeen kunnat

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kunnissa sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden olivat korkeimmat Hartolassa ja alhaisimmat Hollolassa. Yksittäisen kunnan vuotuisten kustannusten vaihtelut saattavat olla suuriakin johtuen erityisesti erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä. 

Sos ja tervkustannuksetPH