Sosiaalitoimen nettokustannukset

Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohden vuonna 2013 ovat tarkasteltavista kaupungeista korkeimmat Turussa (1 501 €/asukas) ja alhaisimmat Lahdessa (1 265 €/asukas). Keskimäärin kustannukset koko maassa ovat 1 378 € asukasta kohden. Porissa, Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä sosiaalitoimen kustannukset ovat alhaisemmat kuin koko maassa. Kustannusten laskua selittää lasten päivähoitokustannusten siirtyminen opetustoimen alaisuuteen.

SostoimennettokustannuksetLahti