Sosiaalitoimen nettokustannukset

Lahti ja vertailukaupungit

Sosiaalitoimen nettokustannukset

Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohden vuonna 2013 ovat tarkasteltavista kaupungeista korkeimmat Turussa (1 501 €/asukas) ja alhaisimmat Lahdessa (1 265 €/asukas). Keskimäärin kustannukset koko maassa ovat 1 378 € asukasta kohden. Porissa, Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä sosiaalitoimen kustannukset ovat alhaisemmat kuin koko maassa. Kustannusten laskua selittää lasten päivähoitokustannusten siirtyminen opetustoimen alaisuuteen.

SostoimennettokustannuksetLahti

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Sosiaalitoimen nettokustannukset

Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohden vaihtelevat kunnittain kohtalaisesti. Tämä selittyy pitkälti kuntien hallintokuntajaolla sekä ikärakenteella. Esimerkiksi vanhusten laitoshuolto voi olla joko sosiaalitoimen tai perusterveydenhuollon toimintana. Samoin yhdistetty kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) voi olla joko sosiaalitoimen tai perusterveydenhuollon toimintana. Sosiaalitoimen menoihin vaikuttaa myös työttömyys, erityisesti jos kunnassa on paljon pitkäaikaistyöttömiä.

Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohden ovat alhaisimmat Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kunnista Hollolassa (1 193 €/asukas). Korkeimmat nettokustannukset ovat Padasjoella (1 699 €/asukas).

SostoimikunnittainPH