Tilastojen päivitysajankohdat. X-merkki indikaattorin kohdalla osoittaa päivityskuukauden.


Aihealue Indikaattori I
II 
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX 

XI 
XII
Asuntomarkkinat Asuntojen hinnat X X X X
Asuntojen hintaindeksi X X X X
Asuinhuoneistojen vuokrataso X X X X
Vuokra-asunnoissa asuvat asuntokunnat X
Asumiskustannukset X
Asuntotuotanto X X X X
Asuntokanta X
Kesämökit X
Elinkeinoelämä Yritysten nettomuutos X X X X
Toimipaikkojen toimialarakenne X
Teollisuustoimipaikat X
Seudun BKTA-indeksi X
Pk-yritysbarometri X X
Elinolot Tulonsaajien veronalaiset tulot X
Tulonsaajat tuloluokittain X
Toimeentulotuensaajat, Lahti X X X X X X X X X X X X
Toimeentulotuensaajat, muut tasot X
Asuntokunnat X
Asukastiheys X
Asumisväljyys X
Eläkkeensaajat X
Aihealue
Indikaattori
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Koulutus Väestön koulutustaso X
Tutkinnon suorittaneet X
Koulutettujen muutto X
Kulutus Kuluttajabarometri X
X
Hotellihuoneiden käyttöaste X X X X X X X X X X X X
Käyttöveden ja jäteveden hinta X
Kunnalliselämä Aluebarometri X X
Lasten päivähoito X
Kunnallistalous
Asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti
X
Yleinen kiinteistöveroprosentti X
Tuloveroprosentti X
Kunnan velka-aste X
Vuosikateprosentti poistoista X
Liikenne Pendelöinti X
Sosiaalitoimi Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset X
Sosiaalitoimen nettokustannukset X
Toimeentulotuensaajat, Lahti X X X X X X X X X X X X
Toimeentulotuensaajat, muut tasot X
Aihealue Indikaattori I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Terveys Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset X
Terveydenhuollon nettokustannukset X
Perusterveydenhuolto X
Erikoissairaanhoito X
Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja kehitystoiminta X
Tekesin myöntämä rahoitus X
Työmarkkinat Työllisyysaste X X
Työttömyysaste X X X X X X X X X X X X
Työttömyyden rakenne X X X X X X X X X X X X
Avoimet työpaikat X X X X X X X X X X X X
Työpaikkaomavaraisuus X
Taloudellinen huoltosuhde X
Työllisten jakautuminen toimialoittain X
Työlliset työnantajasektorin mukaan X
Väestö Väestön määrä X X X X
Muuttoliike X X X X
Syntyneiden enemmyys X X X X
Väestön ikärakenne X
Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan
Ympäristö Jätteen määrä X

Ilmaan kohdistuvat päästöt
X
Pohjaveden laatu
X
Vesijärven veden laadun seuranta


X

Aihealue
Indikaattori
I
II
III
IV
V VI
VII
VIII
IX X XI
XII