Vuosikateprosentti poistoista

Kuntien taloutta voidaan tarkastella vuosikatteen suhteellisena osuutena suunnitelman mukaisista poistoista. Jos suhdeluku on 100, kunnan talous on tasapainossa, jolloin vuosikatteen odotetaan riittävän poistoihin. Mitä alempia arvoja suhdeluku saa, sitä heikompi kunnan talous on.

Vuoden 2013 tilinpäätösten mukaan suurten kaupunkien talous näyttäisi olleen melko hyvin tasapainossa Oulussa, Lahdessa, Jyväskylässä lukuun ottamatta. Parhas suhdeluvut oli Espoossa. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että liiketoiminnan organisointi vaikuttaa tähänkin tunnuslukuun.

Vuosikatepoistoista isot kaupungit