Kunnan velka-aste

Vuonna 2013 Lahden ohella velkaantunein suuri kaupunki oli Vantaa, vähiten velkaantunein oli Espoo. Aikaisemmin hyvänä pidetty kuntien taloutta kuvaava lainakanta/asukas on muuttunut monivivahteisemmaksi kaupunkien erinäisten sisäisten järjestelyjen vuoksi, joten kaupunkien vertailtavuus tämän indikaattorin avulla on vaikeutunut.

LainatPHkunnittain