Kunnan velka-aste

Lahti ja vertailukaupungit

Kunnan velka-aste

Vuonna 2013 Lahden ohella velkaantunein suuri kaupunki oli Vantaa, vähiten velkaantunein oli Espoo. Aikaisemmin hyvänä pidetty kuntien taloutta kuvaava lainakanta/asukas on muuttunut monivivahteisemmaksi kaupunkien erinäisten sisäisten järjestelyjen vuoksi, joten kaupunkien vertailtavuus tämän indikaattorin avulla on vaikeutunut.

LainatPHkunnittain

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Kunnan velka-aste

Vähiten velkaa asukasta kohti vuonna 2013 oli Sysmässä ja eniten Lahdessa. Velan määrä asukasta kohden väheni edellisvuodesta Asikkalassa, Hämeenkoskella ja Sysmässä. Aikaisemmin hyvänä pidetty kuntien taloutta kuvaava lainakanta/asukas on muuttunut monivivahteisemmaksi kaupunkien erinäisten sisäisten järjestelyjen vuoksi, joten kuntien vertailtavuus tämän indikaattorin avulla on vaikeutunut.

LainatPHkunnittain