Lasten päivähoito

Lahti ja vertailukaupungit

Lasten päivähoito

Lahdessa lasten päivähoidon nettokustannukset muodostavat 28,9  prosenttia sosiaalitoimen nettokustannuksista ollen 473 euroa asukasta kohden. Koko maassa päivähoidon osuus sosiaalitoimen nettokustannuksista on 27,9 prosenttia (475 €/as.). Porissa kustannukset ovat alhaisimmat.

Lastenpaivahoito

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Lasten päivähoito

Lasten päivähoidon nettokustannukset asukasta kohden ovat korkeimmat Päijät-Hämeen kunnista Hollolassa, jossa myös näiden menojen osuus kaikista sosiaalitoimen menoista on suurin (34,5 %). Sysmässä lasten päivähoidon kustannukset asukasta kohden ovat alhaisimmat. Erot johtuvat osittain väestörakenteesta, mutta myös siitä, minkä hallintokunnan alaisuuteen tiettyjä menoerä kunnan kirjanpidossa sijoitetaan. Esimerkiksi esiopetus voi olla joko sosiaali- tai koulutoimen alaisuudessa.

LastenpaivahoitokunnittainPH