Alueellinen hyvinvointibarometri 2008

Päijät-Häme

Alueellinen hyvinvointibarometri 2008

Päijät-Hämeen hyvinvointibarometri on kolmen vuoden välein toteutettava väestötutkimus, jonka tavoitteena on kerätä tilastojen tavoittamattomissa olevaa tietoa siitä, miten päijäthämäläisillä menee.

Tuloksista havaitaan, että asukkaat ovat tyytyväisempiä konkreettisiin palveluihin kuin kuntajohdon ja päättäjien toimintaan. Kunnan johtamisesta, tiedottamisesta ja kuntalaisten kuulemisesta annetut arvosanat ovat enintään välttäviä, kun taas monet palveluista annetut arvosanat ovat tyydyttävää luokkaa. Parhaat arvosanat annetaan liikunta-, kulttuuri- ja sivistystoimen palveluille. Tyytyväisyys terveyspalvelujen ja vanhustenhoidon tilaan on jo varauksellisempaa. Puistojen ja viheralueiden hoito sekä kunnan tekniset palvelut, kuten teiden kunnossapito, edustavat infrastruktuurin hoitoon ja ylläpitoon liittyviä kunnallisia toimintoja, joilla voi olla suuri merkitys arjen sujuvuudelle ja elinympäristön laadulle. Näihin palveluihin kiinnitetään huomiota varsinkin silloin, kun ne eivät toimi. Niistä annettu palaute sijoittuu henkilökohtaisista palveluista ja päättäjien toiminnasta annettujen arvosanojen väliin.

Tyytyvaisyyskunnallpalveluihin