Aluebarometri

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Aluebarometri

Syksyllä 2014 odotukset kunnan tulevasta kehityksestä nousivat viime keväästä Päijät-Hämeessä, vaikka saldoluku olikin -2. Ainoastaan Pirkanmaalla odotukset olivat positiiviset. nousivat yllättävänkin nopeasti korkealle. Koko maassa saldoluku oli syksyllä -13.

Odotuksetkunnankehityksesta

Päijät-Hämeen kuntien odotukset investointien määrästä tulevana vuonna laskivat viime keväästä. Teollisuuden investointeihin suhtauduttiin keskusalueen ulkopuolella koko maakuntaa negatiivisemmin. Keskusalueella nämä odotukset olivat positiiviset. Asuntorakentamisessa keskusalueen saldoluku oli negatiivinen, mutta muut alueet suhtautuivat negatiivisesti koko maakunnan saldoluvun ollessa -32. Kaupan ja palveluiden investointien arvioitiin keskusalueella olevan vähentymässä, mutta muualla vähenevän vielä enemmän.  Maa- ja metsätalousinvestointeihin ei uskottu kummallakaan tasolla.  

Odotuksetinvestoinneista

Odotukset yhteistyöstä eri tahojen kanssa olivat kauttaaltaan positiivise lukuun ottamatta Aluehallintoviranomaisten (AVI) kanssa tehtävää yhteistyötä, joskin laskusuunnassa. Eniten odotetaan kuntalaisten osallisuuden kasvavan. Kuntien välinen yhteistyö ei näytä odotusten mukaan olevan kovinkaan vilkasta, vaikka saldoluku onkin positiivinen. Laskua on tapahtunut myös seutuyhteistyössä, Aluehallintoviranomaisten (AVI), Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ja maakuntayhteistyön kanssa.

Odotuksetyhteistyosta