Kuluttajabarometri

Mittarina käytetään kuluttajien vastauksista johdettua saldolukua.

Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä saldoluvut olivat tarkasteltavissa maakunnissa positiivisia, vaikkakin laskivat edellisestä neljänneksestä. Maan talouden paranemiseen uskoa oli eniten Pirkanmaalla (17,0). Koko maassa keskimäärin odotukset olivat matalammat (13,3). Edellisestä nejänneksestä odotukset laskivat kaikissa maakunnissa. Kanta-Hämettä lukuun ottamatta myös vuoden takaiseen verrattuna odotukset Suomen taloudellisen tilanteen kehityksestä laskivat vertailumaakunnissa. Päijät-Hämeessä laskua oli 9,4 pistettä.

Suomentalous

Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä kuluttajien odotukset oman taloudellisen tilanteen kehityksestä tulevan vuoden aikana nousivat vertailumaakunnissa edellisneljänneksestä Pirkanmaata ja Itä-Uuttamaata lukuun ottamatta. Eniten oman talouden paranemiseen uskottiin Etelä-Savossa, jossa saldoluku oli 12,3 pistettä. Pienimmät odotukset oman talouden paranemisesta olivat Päijät-Hämeessä, jossa saldoluku oli 7,2. Koko maassa saldoluku oli 9,2.

Vuoden takaiseen verrattuna odotukset oman taloudellisen tilanteen kehityksestä laskivat Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla. Odotukset nousivat eniten Etelä-Savossa,11,9 pistetettä.

Omatalous

Tilastokeskus muuttaa Maakunnittaisen kuluttajabarometrin julkaisurytmiä. Vuoden 2011 alusta alkaen kuluttajabarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.