Koulutettujen muutto

Maassamuutto koulutusasteen mukaan oli Lahdessa positiivista vuonna 2013. Lahteen muutti vähintään peruskoulutuksen omaavia henkilöitä 4 910 ja Lahdesta pois 4 886 henkilöä, jolloin nettomuutto oli 42 henkilöä. Lahteen muutti perusasteen suorittaneita 225 ja korkea-asteen 1 enemmän kuin Lahdesta muutti pois. Kaski-asteen suorittaneita sen sijaan muutti Lahdesta 202 enemmän pois kuin Lahteen muutti. Tilasto perustuu 15 vuotta täyttäneiden muuttaneiden lukumäärään koulutusasteen mukaan.

Koulutettujenmuutto Lahti

Muuttoliike Lahdessa

 

Tags: Koulutus Lahti