Koulutettujen muutto

Lahti

Koulutettujen muutto

Maassamuutto koulutusasteen mukaan oli Lahdessa positiivista vuonna 2013. Lahteen muutti vähintään peruskoulutuksen omaavia henkilöitä 4 910 ja Lahdesta pois 4 886 henkilöä, jolloin nettomuutto oli 42 henkilöä. Lahteen muutti perusasteen suorittaneita 225 ja korkea-asteen 1 enemmän kuin Lahdesta muutti pois. Kaski-asteen suorittaneita sen sijaan muutti Lahdesta 202 enemmän pois kuin Lahteen muutti. Tilasto perustuu 15 vuotta täyttäneiden muuttaneiden lukumäärään koulutusasteen mukaan.

Koulutettujenmuutto Lahti

Muuttoliike Lahdessa

 

Tags: Koulutus Lahti

Päijät-Häme

Koulutettujen muutto

Maassamuutto koulutusasteen mukaan oli Päijät-Hämeessä negatiivista vuonna 2013. Päijät-Hämeeseen muutti vähintään peruskoulutuksen omaavia henkilöitä 9 084 ja maakunnasta pois 9 413 henkilöä, jolloin nettomuutto oli -329 henkilöä. Päijät-Hämeestä muutti perusasteen suorittaneita 46 ja keskiasteen suorittaneita 363 enemmän pois kuin tänne muutti. Korkea-asteen suorittaneita taas muutti 80 enemmän Päijät-Hämeeseen kuin täältä pois. Kunnittain tarkasteltuna koulutettujen muutto oli Lahtea lukuun ottamatta negatiivista Päijät-Hämeen kunnissa. Silmiin pistävää kuitenkin on, että korkeakoulutettuja muutti tänne enemmän kuin täältä pois lukuun ottamatta Hartolaa, Padajokea ja Sysmää. Tilasto perustuu 15 vuotta täyttäneiden muuttaneiden lukumäärään koulutusasteen mukaan.

Koulutettujenmuutto PH