Tutkinnon suorittaneet

Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on tarkastelukaupungeista alhaisin Vantaalla, Lahdessa ja Porissa. Näissä kaupungeissa jäädään myös koko maan keskiarvon alapuolelle. Tutkinnon suorittaneiden osuus on korkein Oulussa ja Jyväskylässä. Ero Lahden ja kyseisten kaupunkien tutkinnon suorittaneiden määrässä on noin 8 prosenttiyksikköä. Tutkinnon suorittaneiden osuus nousi Lahdessa edellisvuodesta 1,0 prosenttiyksikköä.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on eniten Espoossa, 45 prosenttia. Lahdessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 27,4 prosenttia. Tätä alhaisempi korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on tarkastelukaupungeista ainoastaan Porissa. Korkeakoulututkintoihin luetaan mukaan ammattikorkeakoulututkinnot.

TutkinnonsuorittaneetLahti

 

 

Tags: Koulutus Lahti