Väestön koulutustaso

Lahden koulutustaso vuonna 2013 oli 329 eli Lahdessa käytettiin peruskoulun jälkeiseen koulutukseen reilu kolme vuotta. Koulutustaso nousi edellisestä vuodesta, jolloin se oli 323. Lahden koulutustaso on Porin ohella tarkastelukaupungeista alhaisin ja näissä kaupungeissa jäädään myös maan keskiarvon alapuolelle, samoin kuin Vantaalla. Vertailukaupungeista korkein koulutustaso on Espoossa, Helsingissä ja Oulussa. Perusjoukkona on 20 vuotta täyttänyt väestö, sillä tätä nuoremmilla on usein koulutus vielä kesken.

KoulutustasoLahti

 

 

Tags: Koulutus Lahti