Väestön koulutustaso

Lahti ja vertailukaupungit

Väestön koulutustaso

Lahden koulutustaso vuonna 2013 oli 329 eli Lahdessa käytettiin peruskoulun jälkeiseen koulutukseen reilu kolme vuotta. Koulutustaso nousi edellisestä vuodesta, jolloin se oli 323. Lahden koulutustaso on Porin ohella tarkastelukaupungeista alhaisin ja näissä kaupungeissa jäädään myös maan keskiarvon alapuolelle, samoin kuin Vantaalla. Vertailukaupungeista korkein koulutustaso on Espoossa, Helsingissä ja Oulussa. Perusjoukkona on 20 vuotta täyttänyt väestö, sillä tätä nuoremmilla on usein koulutus vielä kesken.

KoulutustasoLahti

 

 

Tags: Koulutus Lahti

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Väestön koulutustaso

Vuonna 2013 koko maassa koulutustaso oli 347 eli perusasteen jälkeen suomalaiset opiskelevat keskimäärin noin 3,5 vuotta. Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä koulutustasot ovat tarkasteltavista maakunnista alhaisimmat. Koulutustaso on selvästi korkeampi niissä maakunnissa, joissa sijaitsee yliopisto. Perusjoukkona on 20 vuotta täyttänyt väestö, sillä tätä nuoremmilla on usein koulutus vielä kesken.

KoulutustasoPH

 

Päijät-Hämeen kunnat

Väestön koulutustaso

Päijät-Hämeen kunnista korkein koulutustaso on Hollolassa (335) ja seuraavaksi korkein Lahdessa (329). Alhaisimmat koulutustasot ovat Hartolassa ja Padasjoella (231 ja 234). Koulutustaso on noussut tasaisesti kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Päijät-Hämeen maakunnassa (310) jäädään kuitenkin koko maan keskiarvoa (347) alhaisemmalle tasolle.

Koulutustaso kunnat