Eläkkeensaajat

Vanhuuseläkkeen saajat ovat käytännöllisesti katsoen yli 65-vuotiaita. Pieni osuus tämän eläkkeen saajista on alle 65-vuotiaita, mutta heidän joukossaan on myös henkilöitä, jotka ovat lykänneet vanhuuseläkeoikeuttaan. Varhennettujen tai lykättyjen eläkkeiden osuudesta ei ole saatavilla tällä hetkellä kuntatason tietoa.

Vanhuuseläkkeen saajien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä vuonna 2013 on tarkastelukaupungeista korkein Porissa (29,1 %). Lahdessa heidän osuutensa on toiseksi korkein (27,3 %). Jyväskylässä heidän osuutensa 16 vuotta täyttäneestä väestöstä on vertailukaupunkien pienin, 21,3 prosenttia. Lahdessa suhdeluku on laskenut edellisvuodesta 1,6 prosenttiyksikköä. Muissakin vertailuikaupungeissa vanhuuseläkkeen sajien osuus on noussut.

VanhuuselakeLahti

Keskimääräinen kokonaiseläke on eläkkeiden aritmeettinen keskiarvo. Eläkemuodoista mukana ovat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys-, rintamaveteraanien varhais- ja osa-aikaeläke, maatalouden erityiseläke sekä perhe-eläke.

Vuonna 2013 vertailukaupunkien korkein eläketaso oli Turussa (1 637 €/kk). Jyväskylässä ja Tampereella eläkkeet olivat hieman alhaisempia. Lahdessa keskimääräinen eläke oli 1 537 €/kk, mikä oli lähellä koko maan keskiarvoa (1 549 €/kk). Pienimmät eläkkeet ovat Porissa tarkasteltavista kaupungeista.

Eläketasoon vaikuttavat ainakin ansiotaso työelämän aikana sekä koulutus. Ansiotaso riippuu yleisesti koulutustasosta, joka on tarkasteltavista kaupungeista alhaisin juuri Lahdessa ja Porissa. Lisäksi julkiselta sektorilta ansaitut eläkkeet ovat alhaisemmat kuin yksityiseltä sektorilta ansaitut. Työllisten jakautuminen työnantajasektorin mukaan noudattaa myös tätä asetelmaa eli Lahdessa sekä valtio- että kuntasektorilla työskentelevien osuus on ollut pienempi kuin esimerkiksi Jyväskylässä.

KeskielakeLahti

Tags: Elinolot Lahti