Asumisväljyys

Lahti ja vertailukaupungit

Asumisväljyys

Asunnon pinta-ala henkilöä kohti on suurin Porissa (41,6 m2). Lahdessa asuinneliöitä on henkeä kohden 38,0. Erot henkilöiden asumisväljyydessä eivät kaupunkien välillä ole suuria, mutta pääkaupunkiseudun alhaisempi asumisväljyys erottuu selkeästi. Osittain tämä selittyy pääkaupunkiseudun korkeammalla hintatasolla. Asumisväljyys on kasvanut vuodesta 2005 vuoteen 2012 kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa.

AsumisvaljyysLahti

 

 

 

Tags: Elinolot Lahti

Päijät-Hämeen kunnat

Asumisväljyys

Päijät-Hämeessä Hämeenkoskella henkilöt asuvat väljimmin, Lahdessa ahtaimmin. Osittain tämä selittyy asuntokannan rakenteella. Kaupungeissa suurin osa asuntorakennuksista on kerrostaloja, joissa asunnot ovat pienempiä kuin omakoti- tai rivitaloissa. Pienillä paikkakunnilla suurin osa asuntokannasta on pientaloja, joissa asumisneliöitä on enemmän henkilöä kohden.

AsuminvaljyysPHkunnittain