Tulonsaajat tuloluokittain

Suurimpien kaupunkien tarkastelussa tulonsaajista alle 9 000 euroa ansaitsevia on yli 20 prosentttia Helsingissä. Tuloluokkaan 9 000 - 16 999 €  ja 17 000 - 26 999 kuuluvia oli eniten Porissa (23,3 % ja 22,7 %). 27 000 -  31 999 € ansaitsevia oli eniten Kuopiossa.  Suurimmat erot tulonsaajien jakautumisessa tulevat eniten ansaitsevien luokassa. Pääkaupunkiseudun kaupungeisessa yli 42 000 € ansaitsevia oli Espoossa 32,0 prosenttia, Vantaalla 22,9 prosenttia ja Helsingissä 22,2 prosenttia. Lahdesa heidän osuutensa on 14,6 prosenttia.

TulonsaajattuloluokittainLahti

 

 

Tags: Elinolot Lahti