Tulonsaajat tuloluokittain

Lahti ja vertailukaupungit

Tulonsaajat tuloluokittain

Suurimpien kaupunkien tarkastelussa tulonsaajista alle 9 000 euroa ansaitsevia on yli 20 prosentttia Helsingissä. Tuloluokkaan 9 000 - 16 999 €  ja 17 000 - 26 999 kuuluvia oli eniten Porissa (23,3 % ja 22,7 %). 27 000 -  31 999 € ansaitsevia oli eniten Kuopiossa.  Suurimmat erot tulonsaajien jakautumisessa tulevat eniten ansaitsevien luokassa. Pääkaupunkiseudun kaupungeisessa yli 42 000 € ansaitsevia oli Espoossa 32,0 prosenttia, Vantaalla 22,9 prosenttia ja Helsingissä 22,2 prosenttia. Lahdesa heidän osuutensa on 14,6 prosenttia.

TulonsaajattuloluokittainLahti

 

 

Tags: Elinolot Lahti

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Tulonsaajat tuloluokittain

Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja koko maassa alle 9 000 euroa ansaitsevia on yli koko maan osuutta enemmän Keski-Suomessa (17,5 %) tulonsaajista. Muissa maakunnissa heidän osuutensa on alle 17 prosenttia. Päijät-Hämeessä heidän osuutensa on 15,8 prosenttia. Kahteen suurimpaan tuloluokkaan kuuuluu eniten  Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä (17,1 ja 16,5 %). Päijät-Hämeessä heidän osuutensa on 14,5 ja Etelä-Savossa 11,6 prosenttia.

TulonsaajattuloluokittainPH

 

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Tulonsaajat tuloluokittain

Päijät-Hämeen kunnissa alle 17 000 euroa ansaitsevien osuus on yli 50 prosenttia Sysmässä (50,5 %). Tuloluokassa 17 000 - 31 999 € ansaitsevia osuudeet olivat hyvin tasaiset Päijät-Hämeen kunnissa, noin 30 prosenttia. Yli 32 000 € ansaitsevien osuus on suurin Hollolassa, 34,8 prosenttia. Sysmässä ylimpiin tuloluokkiin, yli 32 000 euroa ansaitsevien osuus on alle viidenneksen.

TulonsaajattuloluokittainPHkunnittain