Pk-yritysbarometri

Päijät-Häme

Pk-yritysbarometri

Syksyllä 2015 pk-yritykset odottavat suhdanteiden hieman paranevan seuraavan vuoden aikana Päijät-Hämeessä (saldoluku +7). Myös koko maan tasolla suhdanteiden odotetaan kääntyvän maltillisesti nousuun (saldoluku +9). Vuoden takaisesta näkymät ovat laskeneet. Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat keväästä nousset muiden kuin vakavaraisuuden osalta. Vuoden takaisesta vain tuotekehityspanostusten ja liikevaihdon saldoluvutg olivat positiiviset.

Suhdannenakymat

Kysymys elinkeinoilmastosta tehdään vain kerran vuodessa, siksi viime kevään tietoja ei ole saatavilla. Syksyllä 2014 elinkeinoilmasto nähtiin lievästi positiivisina (saldoluku 6) pysyen samalla tasolla kuin viime syksynä. Täysin positiivisina näkemykset elinkeinoilmaston osa-alueilla olivat liikenneyhteyksien, toimitilojen ja tonttien saatavuudessa ja yksityisten yrityspalveluiden osalta. Sen sijaan negatiivisina nähtiin elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan, sijaintikunnan ja yrityksen yhteistyössä, julkisissa yrityspalveluissa ja yritysten välisissä yhteistyömahdollisuuksissa. 

Elinkeinoilmasto