Toimialojen tuotannon arvonlisäys

Seuraavassa tarkastellaan 22 eri toimialan tuotannon arvonlisäystä (perushintaan, vuoden 2000 hinnoin) vuodesta 2000 vuoteen 2017. Tarkastelu perustuu Etlan (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) tuottamiin tietoihin, joiden lähteenä on Tilastokeskuksen aluetilinpito vuoteen 2011 ja vuodesta 2012 Etlan ennustemallit. Kuvioiden tulkinnassa on huomattava, että vuosittaiset vaihtelut eri toimialojen kehityksessä voivat olla tuntuvia. Jos jollakin toimialalla syntyy merkittävästi uutta tuotantoa tai tuotanto vähenee, vaikutus näkyy heilahteluna kuvioissa. Tarkastelu on jaettu kahteen osaan: a) teollisuustoimialat ja b) rakentamis-, kuljetus- ja palvelualat. Selkeyden vuoksi toimialat on jaettu teollisuus- ja palvelutoimialoihin ja nämä lisäksi kahteen erilliseen kuvioon.

Teollisuustuotanto
Rakennus- ja palveluala

Teollisuustuotanto

Vuodesta 2010 vuoteen 2017 Etla ennustaa tuotannon arvonlisäyksen olevan positiivista puutavara-, paperi- ja koneteollisuudessa. Ennusteen mukaan tevanake-teollisuus (tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus) menettää kolmanneksen arvonlisäyksestään samana ajanjaksona. Toiseksi eniten arvonlisäystään menettää kulkuneuvoteollisuus (12 prosenttia). Kemianteollisuus ja muu tehdasteollisuus (huonekaluteollisuus) menettävät nekin arvonlisäystään, mutta paljon vähemmän. Muilla teollisuustuotannon aloilla kasvu on maltillista.

TeollisuudenarvonlisaysPH

TeollisuudenarvonlisaysPH 2

Takaisin >>

Rakennus- ja palveluala

Etlan ennusteen mukaan rakennus- ja palvelualojen tuotannon arvonlisäys on positiivista kaikilla aloilla. Eniten kasvavia aloja ovat informaatio ja viestintä, liike-elämää palveleva toiminta ja kuljetus ja varastointi. Niillä ennusteen mukaan arvonlisäys on yli viidesosan parempi vuodesta 2010 vuoteen 2017. Kiinteistötoiminta, majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvattavat tuotantoaan yli 10 prosenttia. Kaupan alalla, talonrakentamisessa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta eivät sen sijaan kasvat arvonlisäystään kuin alle 5-8 prosenttia.

PalveluidenarvonlisaysPH

PalveluidenarvonlisaysPH 2

Takaisin >>