Teollisuustoimipaikat

Päijät-Häme

Teollisuuden toimipaikat

Vuonna 2013 teollisuustoimipaikkoja oli Päijät-Hämeessä yhteensä 1 127 eli 8,5 prosenttia kaikista toimipakoista. Vuodesta 2012 teollisuustoimipaikkojen lukumäärä on lisääntynyt 26 toimipaikalla. Päijät-Hämeen teollisuustoimipaikkoja on eniten metallituotteiden valmistuksessa, 21,2 prosenttia ja sen suhteellinen osuus  lähes edellisvuoden tasolla. Seuraavina ovat koneiden ja laitteiden valmistus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus sekä huonekalujen valmistus.

PHteollisuustoimipaikat

Teollisuuden henkilöstö

Vuonna 2013 Päijät-Hämeen teollisuustoimipaikkojen henkilöstömäärä oli suurin muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (2 304 eli 15,5 %). Toiseksi suurin työllistäjä oli metallituotteiden valmistus (1 916 eli 12,9 %) ja kolmanneksi sahatavara-, puu- ja punontatuotteiden valmistus (1 704 eli 11,5 %).

Edellisvuodesta teollisuuden henkilöstön määrä on lisääntynyt 0,2 prosenttia. Eniten henkilöstö on lisääntynyt muiden koneiden ja laitteiden  ja metallituotteiden valmistuksessa sekä sahatavaran valmistuksessa.

PHteolisuushenkilosto

Teollisuuden liikevaihto

Vuonna 2013 teollisuuden liikevaihto Päijät-Hämeessä oli 3,7 miljardia euroa. Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli muiden koneiden ja laitteiden valmistus, 17,7 prosenttia koko teollisuuden liikevaihdosta. Sahatavara- ja puutavaratuotteiden valmistus oli liikevaihdoltaan toiseksi ja  juomien valmistus kolmanneksi merkittävin teollisuustoimiala liikevaihdoltaan Päijät-Hämeessä.

Teollisuustoimipaikkojen kokonaisliikevaihto on supistui 2 prosenttia vuodesta 2012. Mutta lisäystäkin tapahtui. Eniten lisäsi liikevaihtoaan muiden kulkuneuvojen valmistus (21,0 %) sekä metallituoteiden valmistus (+18,2 %).

PHteollisuusliikevaihto

Takaisin >>