Sosiaalitoimi
Hakutulokset hakusanalla: Yhteensä 7 osumaa löydetty.
Tag: Sosiaalitoimi Järjestys

Lahti ja vertailukaupungit

Toimeentulotuensaajat

Vuonna 2013 toimeentulotukea saaneita henkilöitä tuhatta asukasta kohden oli eniten Vantaalla (101 hlö). Lahdessa nimenomaisia henkilöitä oli 81 tuhatta asukasta kohden. Vuonna 2012 vastaava luku oli 85. Suurimmista kaupungeista Porissa, Kouvolassa ja Oulussa tuensaajien määrä alitti koko maan keskiarvon vuonna 2013. Erot toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien ja henkilöiden määrässä kaupunkien välillä johtuvat sekä sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. Mitään yksiselitteistä tulkintaa ei tästä syystä voida esittää.

 

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Toimeentulotuensaajat

Maakuntatason tarkastelussa erot toimeentulotukea saavien henkilöiden suhteellisissa osuuksissa eivät ole niin isoja kuin kaupunkitason tarkastelussa. Vuonna 2013 Päijät-Hämeessä toimeentulotukea saavia henkilöitä tuhatta asukasta kohden oli 73. Alhaisin suhteellinen osuus maakunnittain oli Etelä-Savossa. Edellisvuoden tilanteesta toimeentulotukea saavien henkilöiden määrä suhteutettuna tuhatta asukasta kohden nousi eniten Päijät-Hämeessä (+4,3 %). Heidän osuutensa laski vain Etelä-Savossa (-1,7 %).

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Toimeentulotuensaajat

Vuonna 2013 toimeentulotukea saavien henkilöiden osuus tuhatta asukasta kohden oli korkein Lahdessa. Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden määrä tuhatta asukasta kohti nousi edellisvuodesta Hartolassa, Heinolassa, Hämeenkoskella ja Sysmässä. Muissa Päijät-Hämeen kunnissa suhdeluku laski. Eniten se laski Padasjoella (-7).  Erot toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien ja henkilöiden määrässä kuntien välillä johtuvat sekä sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. Mitään yksiselitteistä tulkintaa ei tästä syystä voida esittää.

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Sosiaalitoimen nettokustannukset

Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohden vuonna 2013 ovat tarkasteltavista kaupungeista korkeimmat Turussa (1 501 €/asukas) ja alhaisimmat Lahdessa (1 265 €/asukas). Keskimäärin kustannukset koko maassa ovat 1 378 € asukasta kohden. Porissa, Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä sosiaalitoimen kustannukset ovat alhaisemmat kuin koko maassa. Kustannusten laskua selittää lasten päivähoitokustannusten siirtyminen opetustoimen alaisuuteen.

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Sosiaalitoimen nettokustannukset

Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohden vaihtelevat kunnittain kohtalaisesti. Tämä selittyy pitkälti kuntien hallintokuntajaolla sekä ikärakenteella. Esimerkiksi vanhusten laitoshuolto voi olla joko sosiaalitoimen tai perusterveydenhuollon toimintana. Samoin yhdistetty kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) voi olla joko sosiaalitoimen tai perusterveydenhuollon toimintana. Sosiaalitoimen menoihin vaikuttaa myös työttömyys, erityisesti jos kunnassa on paljon pitkäaikaistyöttömiä.

Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohden ovat alhaisimmat Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kunnista Hollolassa (1 193 €/asukas). Korkeimmat nettokustannukset ovat Padasjoella (1 699 €/asukas).

 

Lahti ja vertailukaupungit

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset

Vuonna 2013 sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat tarkasteltavista kaupungeista korkeimmat Turussa (3 275 €/asukas). Tampereella kustannukset ovat toiseksi korkeimmat, 3 243 €/asukas. Jyväskylässä ne ovat alhaisimmat (2 952 €/asukas). Lahdessa vastaavat kustannukset olivat 3 189 €/asukas. Edellisestä vuodesta kustannukset laskivat kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa. Muutos johtuu sittä, että lasten päiävähoitokustannukset on siirrettty opetustoimen kustannuksiin. Eniten kustannukset laskivat Jyväskylässä (+8,7 %). Lahdessa laskua oli 5,5 prosenttia. Koko maassa sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden vuonna 2013 olivat 3 208 euroa, laskua edellisestä vuodesta 7,1 prosenttia. 

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kunnissa sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden olivat korkeimmat Hartolassa ja alhaisimmat Hollolassa. Yksittäisen kunnan vuotuisten kustannusten vaihtelut saattavat olla suuriakin johtuen erityisesti erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä.