Kunnallistalous
Hakutulokset hakusanalla: Yhteensä 10 osumaa löydetty.
Tag: Kunnallistalous Järjestys

Lahti ja vertailukaupungit

Vuosikateprosentti poistoista

Kuntien taloutta voidaan tarkastella vuosikatteen suhteellisena osuutena suunnitelman mukaisista poistoista. Jos suhdeluku on 100, kunnan talous on tasapainossa, jolloin vuosikatteen odotetaan riittävän poistoihin. Mitä alempia arvoja suhdeluku saa, sitä heikompi kunnan talous on.

Vuoden 2013 tilinpäätösten mukaan suurten kaupunkien talous näyttäisi olleen melko hyvin tasapainossa Oulussa, Lahdessa, Jyväskylässä lukuun ottamatta. Parhas suhdeluvut oli Espoossa. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että liiketoiminnan organisointi vaikuttaa tähänkin tunnuslukuun.

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Vuosikateprosentti poistoista

Kuntien taloutta voidaan tarkastella vuosikatteen suhteellisena osuutena suunnitelman mukaisista poistoista. Jos suhdeluku on 100, kunnan talous on tasapainossa, jolloin vuosikatteen odotetaan riittävän poistoihin. Mitä alempia arvoja suhdeluku saa, sitä heikompi kunnan talous on.

Vuosittaiset muutokset vaihtelevat kunnittain suuresti, kun tarkastellaan vuosikate prosentteina poistoista -suhdelukua. Vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan huonommat suhdeluvut olivat Hartolassa ja Kärkölässä, joissa suhdeluku oli peräti negatiivinen eli elettiin lainarahalla. Paras suhdeluku oli Asikkalassa.

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Kunnan velka-aste

Vuonna 2013 Lahden ohella velkaantunein suuri kaupunki oli Vantaa, vähiten velkaantunein oli Espoo. Aikaisemmin hyvänä pidetty kuntien taloutta kuvaava lainakanta/asukas on muuttunut monivivahteisemmaksi kaupunkien erinäisten sisäisten järjestelyjen vuoksi, joten kaupunkien vertailtavuus tämän indikaattorin avulla on vaikeutunut.

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Kunnan velka-aste

Vähiten velkaa asukasta kohti vuonna 2013 oli Sysmässä ja eniten Lahdessa. Velan määrä asukasta kohden väheni edellisvuodesta Asikkalassa, Hämeenkoskella ja Sysmässä. Aikaisemmin hyvänä pidetty kuntien taloutta kuvaava lainakanta/asukas on muuttunut monivivahteisemmaksi kaupunkien erinäisten sisäisten järjestelyjen vuoksi, joten kuntien vertailtavuus tämän indikaattorin avulla on vaikeutunut.

 

Lahti ja vertailukaupungit

Tuloveroprosentti

Lahden tuloveroprosentti vuonna 2015 on 20,25 prosenttia. Tuloveroprosentti nousee Porissa (0,50 prosenttiyksikköä). Muissa vertailukaupungeista tuloveroprosentti pysyy ennallaan. Korkein tuloveroprosentti tarkasteltavissa kaupungeissa on Kuopion 20,50 prosenttia.

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Tuloveroprosentti

Vuonna 2015 Päijät-Hämeen kuntien tuloveroprosentti on korkein Kärkölässä (21,75 %).  Päijät-Hämeen kunnista alhaisin tuloveroprosentti on Sysmässä (19,00 %). Tuloveroprosentti nousee Kärkölässä 0,75, Nastolassa 0,25, ja Padasjoella 1,00 prosenttiyksikköä. Muissa kunnissa se pysyy ennallaan.

 

Lahti ja vertailukaupungit

Yleinen kiinteistöveroprosentti

Yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2014 on Lahdessa 1,00. Kuopiossa yleinen kiinteistöveroprosentti on vertailukaupunkien korkein (1,30 %) ja Espoossa alhaisin (0,60 %). Yleinen kiinteistövero pysyy edellisvuoden tasolla vertailukaupungeissa.

 

Päijät-Hämeen kunnat

Yleinen kiinteistöveroprosentti

Yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2015 on Päijät-Hämeen kunnista korkein Kärkölässä  (1,35 %) ja alhaisin Hämeenkoskella ja Padasjoella (0,80 %). Hämeenkoski (0,05), Kärkölä (+0,1), Lahti (0,15) ja Padasjoki (0,05 %) nostavat kiinteistöveroprosenttiaan. Kiinteistöveroprosentti pysyy edellisvuoden tasolla muissa Päijät-Hämeen kunnissa.

 

Lahti ja vertailukaupungit

Asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti vuonna 2014 on suurimmissa kaupungeissa korkein Kuopiossa (0,52 %) ja matalin Espoossa, Vantaalla ja Turussa (0,32 %). Tampereella vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero nousee 0,05 prosenttiyksikköä. Muissa kaupungeissa se pysyy ennallaan. Lahdessa vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero on 0,50 prosenttia.

 

Päijät-Hämeen kunnat

Asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti vuonna 2015 on Päijät-Hämeessä korkein Padasjoella ja Kärköllässä (0,60 %) ja alhaisin Asikkalassa ja Hämeenkoskella (0,45 %). Kärkölä (+0,1) ja Lahti (+0,05) nostavat kiinteistöveroprosenttejaan. Muut Päijät-Hämeen kunnat pitivät tämän veroprosentin edellisvuoden tasolla.