Koulutus
Hakutulokset hakusanalla: Yhteensä 8 osumaa löydetty.
Tag: Koulutus Järjestys

Lahti

Koulutettujen muutto

Maassamuutto koulutusasteen mukaan oli Lahdessa positiivista vuonna 2013. Lahteen muutti vähintään peruskoulutuksen omaavia henkilöitä 4 910 ja Lahdesta pois 4 886 henkilöä, jolloin nettomuutto oli 42 henkilöä. Lahteen muutti perusasteen suorittaneita 225 ja korkea-asteen 1 enemmän kuin Lahdesta muutti pois. Kaski-asteen suorittaneita sen sijaan muutti Lahdesta 202 enemmän pois kuin Lahteen muutti. Tilasto perustuu 15 vuotta täyttäneiden muuttaneiden lukumäärään koulutusasteen mukaan.

Muuttoliike Lahdessa

 

Tags:

Päijät-Häme

Koulutettujen muutto

Maassamuutto koulutusasteen mukaan oli Päijät-Hämeessä negatiivista vuonna 2013. Päijät-Hämeeseen muutti vähintään peruskoulutuksen omaavia henkilöitä 9 084 ja maakunnasta pois 9 413 henkilöä, jolloin nettomuutto oli -329 henkilöä. Päijät-Hämeestä muutti perusasteen suorittaneita 46 ja keskiasteen suorittaneita 363 enemmän pois kuin tänne muutti. Korkea-asteen suorittaneita taas muutti 80 enemmän Päijät-Hämeeseen kuin täältä pois. Kunnittain tarkasteltuna koulutettujen muutto oli Lahtea lukuun ottamatta negatiivista Päijät-Hämeen kunnissa. Silmiin pistävää kuitenkin on, että korkeakoulutettuja muutti tänne enemmän kuin täältä pois lukuun ottamatta Hartolaa, Padajokea ja Sysmää. Tilasto perustuu 15 vuotta täyttäneiden muuttaneiden lukumäärään koulutusasteen mukaan.

 

Lahti ja vertailukaupungit

Tutkinnon suorittaneet

Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on tarkastelukaupungeista alhaisin Vantaalla, Lahdessa ja Porissa. Näissä kaupungeissa jäädään myös koko maan keskiarvon alapuolelle. Tutkinnon suorittaneiden osuus on korkein Oulussa ja Jyväskylässä. Ero Lahden ja kyseisten kaupunkien tutkinnon suorittaneiden määrässä on noin 8 prosenttiyksikköä. Tutkinnon suorittaneiden osuus nousi Lahdessa edellisvuodesta 1,0 prosenttiyksikköä.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on eniten Espoossa, 45 prosenttia. Lahdessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 27,4 prosenttia. Tätä alhaisempi korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on tarkastelukaupungeista ainoastaan Porissa. Korkeakoulututkintoihin luetaan mukaan ammattikorkeakoulututkinnot.

 

 

Tags:

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Tutkinnon suorittaneet

Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on vertailtavista maakunnista korkein Pirkanmaalla (71,7 %) ja alhaisin Etelä-Savossa (66,2 %). Päijät-Hämeessä se  oli 66,6 %.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on myös korkein Pirkanmaalla (30,2 %), missä se on myös hieman korkeampi kuin koko maassa (29,3 %). Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa heidän osuutensa 15 vuotta täyttäneistä on yli 25 prosenttia, Päijät-Hämeessä 25,1 prosenttia ja Kymenlaaksossa osuus on 24,1 prosenttia. Etelä-Savossa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 23,6 prosenttia.

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Tutkinnon suorittaneet

Päijät-Hämeen kunnista korkein tutkinnon suorittaneiden osuus on Hollolassa (68,4 %) ja Lahdessa (67,8 %). Yli 60 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon Hollolan ja Lahden lisäksi Asikkalassa, Heinolassa, Hämeenkoskella, Nastolassa ja Orimattilassa.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet ovat korkeimmat Hollolassa (28,6 %) ja Lahdessa (26,7 %). Koko maassa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 28,7 %.

 

Lahti ja vertailukaupungit

Väestön koulutustaso

Lahden koulutustaso vuonna 2013 oli 329 eli Lahdessa käytettiin peruskoulun jälkeiseen koulutukseen reilu kolme vuotta. Koulutustaso nousi edellisestä vuodesta, jolloin se oli 323. Lahden koulutustaso on Porin ohella tarkastelukaupungeista alhaisin ja näissä kaupungeissa jäädään myös maan keskiarvon alapuolelle, samoin kuin Vantaalla. Vertailukaupungeista korkein koulutustaso on Espoossa, Helsingissä ja Oulussa. Perusjoukkona on 20 vuotta täyttänyt väestö, sillä tätä nuoremmilla on usein koulutus vielä kesken.

 

 

Tags:

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Väestön koulutustaso

Vuonna 2013 koko maassa koulutustaso oli 347 eli perusasteen jälkeen suomalaiset opiskelevat keskimäärin noin 3,5 vuotta. Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä koulutustasot ovat tarkasteltavista maakunnista alhaisimmat. Koulutustaso on selvästi korkeampi niissä maakunnissa, joissa sijaitsee yliopisto. Perusjoukkona on 20 vuotta täyttänyt väestö, sillä tätä nuoremmilla on usein koulutus vielä kesken.

 

Päijät-Hämeen kunnat

Väestön koulutustaso

Päijät-Hämeen kunnista korkein koulutustaso on Hollolassa (335) ja seuraavaksi korkein Lahdessa (329). Alhaisimmat koulutustasot ovat Hartolassa ja Padasjoella (231 ja 234). Koulutustaso on noussut tasaisesti kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Päijät-Hämeen maakunnassa (310) jäädään kuitenkin koko maan keskiarvoa (347) alhaisemmalle tasolle.