Tutkimus ja kehittäminen
Hakutulokset hakusanalla: Yhteensä 2 osumaa löydetty.
Tag: Tutkimus ja kehittäminen Järjestys

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Tekesin myöntämä rahoitus

Vuonna 2014 tarkasteltavista maakunnista Tekesin rahoitusta meni eniten Pirkanmaalle, jonne on myönnetty erityisesti tuotekehitysrahoitusta. Tekesin rahoitus maakunnittain kohdentuu projektin suorituspaikan mukaan. Näin ollen rahoitusmäärät ja osuudet vaihtelevat vuosittain. Päijät-Häme sai Tekesin myöntämästä tutkimusrahoituksesta lähes saman verran kuin edellisvuonna. Tuotekehitysrahoitus sen sijaan väheni 0,4 milj. euroa. Vuonna 2014 Päijät-Hämeen saama osuus kaikesta Tekesin myöntämästä rahoituksesta oli 2,0 prosenttia, kun se esimerkiksi Pirkanmaalla oli 13,8 prosenttia.

 

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tarkasteltavista maakunnista Pirkanmaa sai vuonna 2014 suurimmat osuudet koko maan tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta. Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Savo jäivät kauas Pirkanmaan osuudesta. Päijät-Hämeen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot laskivat edellisvuodesta 0,2 m€. Menot kasvoivat Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa, mutta laskivat muissa maakunnissa. 

Alla olevassa kuviossa on esitetty maakuntien osuus koko maan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista sektoreittain. Suurten yliopistoyksiköiden maakunnissa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa korkeakoulusektorin osuus koko maan korkeakoulusektorin t&k-menoista on korkeampi kuin esimerkiksi Päijät-Hämeessä, jossa yliopistotoiminta on vähäisempää. Myös valtionhallinnon sijoittuminen maakuntiin näkyy julkisen sektorin t&k-menojen jakautumisessa, kuten Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Koko maan yrityssektorin t&k-menoista Pirkanmaalle kohdistuu 14,3 prosenttia ja Päijät-Hämeeseen 1,3 prosenttia.