Terveys
Hakutulokset hakusanalla: Yhteensä 8 osumaa löydetty.
Tag: Terveys Järjestys

Lahti ja vertailukaupungit

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset

Vuonna 2013 vertailtavista kaupungeista erikoissairaanhoidon nettokustannukset asukasta kohden olivat korkeimmat Tampereella (1 229 €/as.) ja ja alhaisimat Jyväskylässä (1044 €/as.). Lahdessa erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 1 048 €/as. Edellisvuodesta kustannukset  nousivat kaikissa vertailukaupungeissa, eniten Lahdessa (10,5 %). Koko maassa kustannukset olivat 1 139 €/asukas nousten edellisvuodesta 6,3 prosenttia.

 

 

Tags:

Päijät-Hämeen kunnat

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset

Erityisesti pienten kuntien kustannukset erikoissairaanhoidosta vaihtelevat vuosittain johtuen hoitojen määrästä ja kestosta. Vuonna 2012 erikoissairaanhoidon kustannukset olivat korkeimmat Hartolassa (1 163 €/asukas) ja Sysmässä (1 107 €/as) ja alhaisimmat Pukkilassa (884 €/asukas).

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Perusterveydenhuollon nettokustannukset

Perusterveydenhuollon nettokustannukset olivat Lahdessa 831 €/asukas vuonna 2013. Kustannukset lisääntyivät 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Koko maassa perusterveydenhuollon nettokustannukset olivat 676 €/asukas nousten 1,3 prosenttia. Kustannukset laskivat edellisvuodesta Turussa, Jyväskylässä ja Porissa.

 

Tags:

Päijät-Hämeen kunnat

Perusterveydenhuollon nettokustannukset

Perusterveydenhuollon nettokustannukset koostuvat terveyskeskuspalveluista mukaan lukien hammashuolto. Näihin kuluihin kuuluvat myös terveyskeskusten laitospaikat ja neuvolatoiminta. Asikkalassa, Hartolassa, Lahdessa, Nastolassa ja Padasjoella ei ole vanhainkotia, joten vanhusten laitoshoito terveyskeskusten laitospaikoilla lisäävät näiden kuntien perusterveydenhuollon kustannuksia asukasta kohden.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä perusterveydenhuollon nettokustannukset asukasta kohden ovat korkeimmat Hartolassa (1 215 €/as) ja alhaisimmat Pukkilassa (618 €/as).

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Terveydenhuollon nettokustannukset

Terveydenhuollon kustannukset sisältävät perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset. Kustannukset ovat olleet vuonna 2013 korkeimmat Lahdessa ja Tampereella. Vuonna 2013 kustannukset olivat molemmissa 1 923 €/asukas. Alhaisimmat kustannukset olivat Jyväskylässä, 1 653 €/asukas. Koko maassa vastaavat kustannukset olivat 1 830 euroa asukasta kohden. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista terveydenhuollon osuus oli Lahdessa 60,3 prosenttia vuonna 2013.

 

Tags:

Päijät-Hämeen kunnat

Terveydenhuollon nettokustannukset

Terveydenhuollon nettokustannukset (sisältäen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon) vaihtelevat suuresti kunnittain Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä. Terveydenhuoltokustannuksiin vaikuttaa paljon se, mihin vanhusten laitoshoito on sijoitettu, sosiaalitoimen laitoshoitoon vai perusterveydenhuoltoon. Päijät-Hämeessä vanhusten sosiaalitoimen laitoshoitoa ei ole  Lahdessa eikä Nastolassa. Niissä kunnissa, joissa vanhustenhuolto sijoittuu terveystoimen alaisuuteen, terveydenhuollon kustannukset kasvavat näiltä osin. Tämä näkyy selkeästi niissä kunnissa, joissa ei ole vanhainkotia ja joissa iäkkäimpien asukkaiden osuus on korkeampi kuin keskimäärin.

Vuonna 2013 suurimmat muutokset terveydenhuollon nettokustannuksissa olivat Pukkilassa, jossa kustannukset lisääntyivät 17,5 prosentilla asukasta kohden edellisvuodesta. Korkeimmat kustannukset asukasta kohti olivat kuitenkin Hartolassa, 2 508 €/asukas. Kustannukset laskivat Hämeenkoskella, mutta nousivat muissa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kunnissa.

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset

Vuonna 2013 sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat tarkasteltavista kaupungeista korkeimmat Turussa (3 275 €/asukas). Tampereella kustannukset ovat toiseksi korkeimmat, 3 243 €/asukas. Jyväskylässä ne ovat alhaisimmat (2 952 €/asukas). Lahdessa vastaavat kustannukset olivat 3 189 €/asukas. Edellisestä vuodesta kustannukset laskivat kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa. Muutos johtuu sittä, että lasten päiävähoitokustannukset on siirrettty opetustoimen kustannuksiin. Eniten kustannukset laskivat Jyväskylässä (+8,7 %). Lahdessa laskua oli 5,5 prosenttia. Koko maassa sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden vuonna 2013 olivat 3 208 euroa, laskua edellisestä vuodesta 7,1 prosenttia.

 

 

Tags:

Päijät-Hämeen kunnat

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kunnissa sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden olivat korkeimmat Hartolassa ja alhaisimmat Hollolassa. Yksittäisen kunnan vuotuisten kustannusten vaihtelut saattavat olla suuriakin johtuen erityisesti erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä.