Asuntomarkkinat
Hakutulokset hakusanalla: Yhteensä 11 osumaa löydetty.
Tag: Asuntomarkkinat Järjestys

Päijät-Hämeen kunnat

Kesämökit

Päijät-Hämeen kunnissa eniten kesämökkejä on Asikkalassa. Asikkalan, Heinolan ja Sysmän kesämökkien määrä on 64 prosenttia koko Päijät-Hämeen mökkikannasta. Vuodesta 2000 vuoteen 2013 kesämökkien lukumäärä on lisääntynyt Päijät-Hämeessä 8,4 prosenttia. Kunnissa, joissa on mahdollisuus kaavoittaa tontteja vesien äärelle, on myös mökkikanta suurempi.

 

 

Lahti

Asuntokanta

Vuonna 2011 Lahden asuntokannasta 81,4 prosenttia oli omakotitaloja. Kerrostalojen määrä oli 6,2 prosenttia. Rivitaloasuntojen osuus oli 12,4 prosenttia. Asuinrakennuksia oli Lahdessa yhteensä 13 631 ja asuntoja kaikiaan  57 911 kappaletta. Lahdessa yli 50 prosenttia kerrostaloista on rakennettu 1960- ja 1970-luvulla.

 

 

Päijät-Häme

Asuntokanta

Päijät-Hämeen keskimääräistä asuntokantaa kuvaaviin prosenttilukuihin vaikuttaa pienten kuntien pientalovaltaisuus verrattuna kerrostalovaltaisuuteen Lahden kaupungissa. Ainoastaan Lahdessa ja Heinolassa omakotitalojen osuus on alle 90 prosenttia asuntokannasta. Vuonna 2011 omakotitalojen osuus oli 89,5 prosenttia ja rivitalojen osuus 5,1 prosenttia koko Päijät-Hämeen asuntokannasta. Kerrostalojen osuus oli 5,4 prosenttia koko asuntokannasta. Asuinrakennuksia Päijät-Hämeessä oli 45 054 ja asuntoja oli Päijät-Hämeessä yhteensä 110 434 kappaletta.

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Asumiskustannukset

Asuntojen hinta tai vuokrataso ei kerro asumisen kokonaiskustannuksista. Suomen Kiinteistöliiton selvityksessä verrataan samanlaisen ns. indeksitalon kustannuksia eri kaupungeissa käyttäen syyskuussa voimassa olleita maksuperusteita.

Indeksitalon asumiskustannukset neliötä kohden kuukaudessa olivat vuonna 2014 korkeimmat Jyväskylässä. Edullisinta asuminen on indeksin mukaan Oulussa, jossa kuukausittaiset verot ja maksut ovat 2,20 €/m2. Lahdessa asumiskustannukset ovat indeksitalon kohdalla 2,46 € neliötä kohti kuukaudessa. Lahdessa tontin kiinteistövero halpeni hieman edellisvuodesta, mutta kaukolämmön, jätehuollon ja kiinteistösähkön nousseet hinnat vaikuttivat kustannusten nousuun 0,04 €/neliö.

Suurten kaupunkien keskimääräinen asumiskustannus on 2,49 € neliötä kohti.

 

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Vuokralla asuvien asuntokuntien osuus

Vuonna 2011 vuokralla asuvien asuntokuntien osuus oli korkein Helsingissä (47,2 %). Ylipäänsä opiskelupaikkakunnilla, mutta erityisesti Helsingissä tilannetta selittää vuokra-asuntojen tarjonta ja omistusasuntojen hinta. Lahdessa asuntokunnista 39,1 prosenttia asui vuokralla. Porissa vuokra-asuminen oli lähimpänä koko maan keskiarvoa (30,4 %) suurten kaupunkien joukossa.

Edellisvuodesta vuokralla asuvien osuus on laskenut  Lahdessa ja Kuopiossa. Oulussa ja Porissa osuus on pysynyt samana. Muissa vertailukaupungeissa vuokralla asuvine asuntokuntien määrä on hieman noussut. 

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Vuokralla asuvien asuntokuntien osuus

Vuonna 2011 vuokralla asuvien asuntokuntien osuus oli Päijät-Hämeessä korkein Lahdessa (39,1 %). Selittävänä tekijänä voidaan pitää esim. vuokra-asuntojen tarjontaa, ikärakennetta, asuntokannan erilaisuutta ja opiskelijoiden suurempaa osuutta muihin Päijät-Hämeen kuntiin verrattuna. Pienin vuokralla asuvien asuntokuntien osuus oli Hämeenkoskella (14,2 %). Vuokralla asuvien asuntokuntien osuus oli Päijät-Hämeen maakunnassa 30,0 ja koko maassa 30,4 prosenttia.

Edellisvuodesta vuokralla asuvien osuus on laskenut suurimmassa osassa Päijät-Hämeen kuntia. Suurimmat muutokset olivat Asikkalassa, Hollolassa ja Padasjoella.

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Asuinhuoneistojen vuokrataso neljännesvuosittain

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä vertailukaupungeista Helsingissä oli kalleimmat vapaarahoitteiset vuokrakaksiot (16,4 €/m2) ja Oulussa edullisimmat (11,43 €/m2). Koko maassa kaksion keskimääräinen vuokra oli 11,01 €/m2.

Kaksion kuukausivuokra nousi edellisneljänneksestä kaikissa tarkasteltavissa kaupungeissa. Suurinta nousu oli  Lahdessa, +1,5 prosenttia. Myös edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vuokrataso nousi tarkasteltavissa kaupungeissa. Lahdessa nousua oli 4,1 prosenttia.

Asuinhuoneistojen vuokrataso vuositasolla

Vuonna 2014 vertailukaupungeista Helsingissä oli kalleimmat vapaarahoitteiset vuokrakaksiot (15,41 €/m2) ja Oulussa edullisimmat (11,15 €/m2). Kaksioiden vuokrat nousivat edellisvuodesta tarkasteltavissa kaupungeissa. Eniten vuokrat nousivat Jyväskylässä (5,8 prosenttia). Lahdessa nousi oli 4,1 ja koko maassa 3,3 prosenttia.

 

 

Lahti ja vertailukaupungit

Asuntojen hintaindeksi

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä asuntojen hintaindeksi oli korkein Helsingissä (146,7) ja alhaisin Oulussa (110,2). Lahdessa hintaindeksi oli 131,9.  Asuntojen hintaindeksi laski edellisestä neljänneksestä Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Lahdessa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Lahdessa indeksi laski 1,1 pistettä.

Vuoden takaisesta kaupunkien indeksit nousivat Tampereella, Lahdessa, Oulussa ja Porissa. Lahdessa nousua oli +3,4 pistettä. Eniten hintaindeksi laski Turussa, 10,5 pistettä. Eniten se nousi Porissa, +4,2 pistettä vuoden takaisesta.

 

 

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Asuntojen hintaindeksi

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä asuntojen hintaindeksi oli tarkasteltavista maakunnista korkein Pirkanmaalla (127,9) ja alhaisin Kymenlaaksossa (111,9). Asuntojen hintaindeksi nousi edellisestä neljänneksestä Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeesssä. Päijät-Hämeessä asuntojen hintaindeksi nousi edellisestä neljänneksestä 1,0 pistettä.

Vuoden takaisesta hintaindeksi laski Kanta-Hämeesssä, Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa, mutta muissa tarkasteltavissa maakunnissa hintaindeksi nousi. Suurinta nousu oli Etelä-Savossa, +4,5 pistettä. Päijät-Hämeessä muutos oli +1,1 pistettä.

Lahti ja vertailukaupungit

Asuntojen hinnat

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä asuntojen hinnat nousivat edellisneljänneksestä Espoossa,  Tampereella, Vantaalla, Jyväskylässä ja Porissa. Muissa tarkasteltavassa kaupungeissa hinnat laskivat. Lahdessa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli 1 800 €/m2 laskien edellisneljänneksestä 11 euroa neliöltä (-0,6 %). Korkeimmat asuntojen hinnat olivat Helsingissä ja alhaisimmat Porissa. Koko maan (pois lukien pääkaupunkiseutu) asuntojen keskihinta oli 1 678 euroa laskien edellisneljänneksestä 1,5 prosenttia.

Vuoden takaiseen verrattuna asuntojen neliöhinnat laskivat tarkasteltavissa kaupungeissa Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Lahdessa nousua oli vuoden takaisesta 5,6 prosenttia, mikä oli samalla suurin muutos. Koko maassa (pois lukien pääkaupunkiseutu) laskua oli 0,1 prosenttia.

 

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Asuntojen hinnat

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä asuntojen keskihinnat laskivat kaikissa tarkasteltavissa maakunnissa. Päijät-Hämeessa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli 1 604 €/m2 laskien edellisneljänneksestä 0,6 prosenttia. Korkeimmat asuntojen hinnat olivat Pirkanmaalla, 2 045 €/m2, ja edullisimmat Kymenlaaksossa,  1 208 €/m2. Muutos edellisneljänneksestä oli prosentuaalisesti suurinta Kymenlaaksossa (-6,7 %). Koko maan (pois lukien pääkaupunkiseutu) asuntojen keskihinta oli 1 678 €/m2  laskien 1,5 prosenttia.

Vuoden takaiseen verrattuna asuntojen neliöhinnat laskivat Kymenlaakossa ja  Etelä-Savossa. Muissa maakunnissa asuntojen hinnat nousivat. Suurinta nousu oli Päijät-Hämeessä (+3,4 %). Koko maassa (pois lukien pääkaupunkiseutu) asuntojen hinnat laskivat 0,1 prosenttia.