Asuntokanta

Päijät-Hämeen keskimääräistä asuntokantaa kuvaaviin prosenttilukuihin vaikuttaa pienten kuntien pientalovaltaisuus verrattuna kerrostalovaltaisuuteen Lahden kaupungissa. Ainoastaan Lahdessa ja Heinolassa omakotitalojen osuus on alle 90 prosenttia asuntokannasta. Vuonna 2011 omakotitalojen osuus oli 89,5 prosenttia ja rivitalojen osuus 5,1 prosenttia koko Päijät-Hämeen asuntokannasta. Kerrostalojen osuus oli 5,4 prosenttia koko asuntokannasta. Asuinrakennuksia Päijät-Hämeessä oli 45 054 ja asuntoja oli Päijät-Hämeessä yhteensä 110 434 kappaletta.

AsuntokantaPH